View archival description

Series 1 - Házi és zárthelyi dolgozatok
Reports

Part of XII. Országos Rabbiképző Intézet iratai

Identity area

Reference code

HU HJMA XII-2-1

Title

Házi és zárthelyi dolgozatok

Date(s)

  • 1879-1974 (Creation)

Level of description

Series

Extent and medium

2 doboz

Context area

Name of creator

Adler Vilmos (1913-1944)

Biographical history

Name of creator

Balla Imre (1948-)

Biographical history

Name of creator

Bánde Zoltán (1883-1944)

Biographical history

Name of creator

Benoschofsky Imre (1903-1970)

Biographical history

Name of creator

Bacher Vilmos (1850-1913)

Biographical history

Name of creator

Diamant Gyula (1868-?)

Biographical history

Name of creator

Fischer Gyula (1861-1944)

Biographical history

Name of creator

Groszmann Zsigmond (1880-1945)

Biographical history

Name of creator

Guttmann Mihály (1872-1942)

Biographical history

Name of creator

Heller Bernát (1871-1943)

Biographical history

Name of creator

Herzog Manó (1862-1942)

Biographical history

Name of creator

Hirschler Pál (1907-1944)

Biographical history

Name of creator

Schwarcz Jakab (1894-1944)

Biographical history

Name of creator

Reich Béla (1909-1944)

Biographical history

Name of creator

Reschofsky Artúr (1889-1944)

Biographical history

Name of creator

Löwinger Salamon (1874-1907)

Biographical history

Name of creator

Löwinger Adolf (1864-1926)

Biographical history

Name of creator

Leipniker Márk (1869-1944)

Biographical history

Name of creator

Kohlbach Bertalan (1866-1944)

Biographical history

Name of creator

Hirschler Ignác (1873-1948)

Biographical history

Name of creator

Berend Béla (1911-?)

Biographical history

Name of creator

Löwinger Sámuel (1904-1980)

Biographical history

Name of creator

Singer Jakab (1867-1940)

Biographical history

Name of creator

Steinherz Jakab (1856-1921)

Biographical history

Name of creator

Winkler Ernő (1894-1944)

Biographical history

Name of creator

Weiszburg Gyula (1866-1919)

Biographical history

Name of creator

Goldziher Ignác (1850-1921)

Biographical history

Name of creator

Wax Aladár (1910-1944)

Biographical history

Name of creator

Bárány József dr (1856-1916)

Biographical history

Name of creator

Edelstein Bertalan (1876-1934)

Biographical history

Name of creator

Eisenberger Géza (1892-1944)

Biographical history

Name of creator

Ellenbogen Ignác (1888-1944)

Biographical history

Name of creator

Flesch Ármin (1865-1944)

Biographical history

Name of creator

Rosenstein Mór (1856-1922)

Biographical history

Name of creator

Kecskeméti Ármin (1874-1944)

Biographical history

Name of creator

Kecskeméti Lipót (1865-1936)

Biographical history

Name of creator

Blum Béla (1913-?)

Biographical history

Name of creator

Deutsch Gábor (1909-1944)

Biographical history

Name of creator

Drechsler Miksa (1883-?)

Biographical history

Name of creator

Enten Manó (1886-1944)

Biographical history

Name of creator

Farkas József (1866-1944)

Biographical history

Name of creator

Feldmann József (1858-1930)

Biographical history

Name of creator

Fényes Mór (1866-1949)

Biographical history

Name of creator

Friedmann Dávid (1859-1940)

Biographical history

Name of creator

Grün Albert (1906-1944)

Biographical history

Name of creator

Jakab Jenő (1908-1944)

Biographical history

Name of creator

Kálmán Ödön (1886-1951)

Biographical history

Name of creator

Kalmár György (1911-1944)

Biographical history

Name of creator

Kiss Arnold (1869-1940)

Biographical history

Name of creator

Krausz Henrik (1914-2008)

Biographical history

Name of creator

Rubinstein Mátyás (1867-1944)

Biographical history

Name of creator

Singer Bernát (1868-1916)

Biographical history

Name of creator

Spira Jakab (1864-?)

Biographical history

Name of creator

Singer Ödön (1916-2002)

Biographical history

Archival history

Immediate source of acquisition or transfer

Content and structure area

Scope and content

Országos Rabbiképző Iratai –Házi és zárthelyi dolgozatok

Iratcsomó 1: Rabbivizsga és más vizsgadolgozatok (L1_A2_64)
1- Balla Imre héber nyelvű dolgozata – év nélkül
2- Sahn Imre: Budapesti múzeumok zsidó vonatkozású tárgyai. Záróvizsga dolgozat év nélkül
3- Raj Ferenc: A Kaufmann-geniza jelentősége a zsidó irodalom és történelem szempontjából Scheiber Sándor megjegyzéseivel – 1967.
4- Korzsenevich Jurij héber nyelvű dolgozata – év nélkül
5- Schönberger András héber nyelvű dolgozata – év nélkül
6- Schöner Alfréd héber nyelvű dolgozata – Salgó László bejegyzésével – 1974.
7- Kardos Péter: Jubileumok könyve – Scheiber Sándor bejegyzésével – 1970.
8- Kardos Péter héber nyelvű dolgozata – Salgó László bejegyzésével
9- Kardos Péter: Ben Szirah könyve – év nélkül
10- Wilhelm Adler: héber nyelvű dolgozat – év nélkül
11- Héber nyelű dolgozat szerző és év nélkül
12- Héber nyelvű dolgozat szerző és év nélkül
13- Emmanuel (?): R. Josef ibn Leb und seine Responsum III.
14- Lövy, Franz: Die Brüdeer Frances als Dochtr und deren Stellung in der sabbatianischen Bewagung – év nélkül
15- Vajda Béla: Juda ben Salomo Alcharisi Leben und Werke; + Vergleichende karakteriktik de jüdischen Geisterthöchlegkeit … Kaufmann aláírása 1888
16- Schönfeld Áron: Szaadja Jób kommentárjának bevezetésében és esetleg magában a kommentárban nyilvánuló vallásfilozófiai álláspont feltüntetése és megvilágítása az Emünothból
17- Waldmann Ernő zárthelyi dolgozata Jób könyvéről – Heller (Bernát?) megjegyzéseivel; + rabbivizsgálati zárthelyi dolgozat – Elfogadom: Hoffer Ármin 1928.
18- Schönberger Márkus héber nyelvű dolgozata 2 füzet év nélkül
19- Leopold Goldschmied héber dolgozata év nélkül
20- Drechsler Miksa héber dolgozata – Goldziher Ignác értékelése 1909
21- König Pál: Talmudi dolgozata héber nyelven – év nélkül; +Rabbivizsgálati szertartástani dolgozata -Elfogadom: Hoffer Ármin; Kiss Arnold – év nélkül
Iratcsomó 2: Rabbivizsga és más vizsgadolgozatok (L1_A2_64)
1. Schwarcz Benjámin bibliai dolgozatai Goldziher Ignác értékelése 1909.
2. Rabbiképző vizsgálati dolgozatok 1893/4. aláírás: Dr. Bach Vilmos
3. Takács Pál héber nyelvű dolgozata – 1937; + Rabbivizsgálati házi dolgozat szertartástanból – Elfogadom: Hoffer Ármin- 1938;
4. Hirschler Ignác: A babyloniai talmudiskolák fejei – év nélkül
5. Herzog Manó német nyelvű dolgozata- 1887
6. Sík Bernát: Hanan Salamon nyelvtudományi iratai – év nélkül; + Zsidók története: Beczalel Askenázi műveinek áttekintése és responsumainak tüzetes ismerete –házidolgozat év nélkü ; + A zsidó irodalom felosztása szakokra és a szakok rövid jellemzése – 1904. Bíráló: Blau Lajos
7. Lévi ibn Chabib élete és működése kiválóbb kortársaira való tekintettel – szerző és évszám nélkül
8. Ungár Simon dolgozatai – év nélkül
9. Juda Halévi költészete – szerző és év nélkül
10. Edelstein Bertalan Talmud szertartástani tételek – 1881
11. Armin Flesch: Samuel ibn Tibbon- 1887
12. Friedmann Dávid: Die Halachoth Alfasis - év nélkül
13. Bevezetés a szentírásba – szerző és év nélkül
14. Anton Rudolfer: Zsidó történeti dolgozat – héberül és németül – év nélkül
15. Friedmann Dávid: Hét (héber) dolgozat; +A három nagy próféta felavatás szakaszai, tekintettel a próféták jellemére és működésük tartalmára 1894.
16. Kecskeméti Ármin: Héber írásbeli dolgozat – év nélkül
Iratcsomó 3: Rabbivizsga és más vizsgadolgozatok (L1_A2_64)
1. Berthold Kohlbach: Charakteristik und historische Erklarung von Jevaja Tenini Jew… – Liptó Szent Miklós - 1889
2. Enten Manó: A zsoltárok költészetének tárgyai Goldziher Ignác megjegyzése 1910.
3. Kecskeméti Lipót héber nyelvű dolgozata év nélkül
4. Héber nyelvű dolgozat szerző és év nélkül
5. Einleitung – szerző és év nélkül
6. Héber nyelvű dolgozat szerző és év nélkül
7. Héber nyelvű dolgozat szerző és év nélkül
8. Német nyelvű töredék szerző és év nélkül
9. Héber nyelvű dolgozat szerző és év nélkül
10. Majmunis Stellung für Agada – név és évszám nélkül
11. Schwarz Mór: Héber töredék; + Bibliai dolgozatok; év nélkül
12. Wallenstein töredék
13. Horváth József: Jehuda Halévi költeményeinek nyelvezete –rabbiképesítő házidolgozat – év nélkül
14. Martin Schweiner – német nyelvű dolgozat töredék – év nélkül
15. Schwarz Gabriel: Historisches Thema der schriftlichen Rabbi-exam; Rabbivizsgálati tételek dr. Schwarz Gábor úr számára – 1896. Schik Salamon jegyző
Iratcsomó 4: Rabbivizsga és más vizsgadolgozatok (L1_A2_64)
1. Klein József: Bevezetés a szentírásba – Bacher Vilmos előadása után 1910.; +Die Jüdischen Chroniken des Mittelalters bis David Gans – szigorlati dolgozat – év nélkül; + Rabbivizsgálati házi dolgozat szertartástanból – év nélkül
2. Goldziher Ignác feljegyzése Scgwarz Jakab dolgozatához 1910.
3. Weisburg Gyula héber töredékek; német nyelvű dolgozat
4. Scheiber Sándor kézírásos töredékek
5. Hevesi Ferenc héber tanulmány töredék év nélkül
6. Feuerlicht Mór: Szertartástani dolgozatok – töredék év nélkül
7. Héber töredék (réginek tűnik)
8. Héber dolgozat év és név nélkül
9. Bloch Mózes (?) évértékelője – 1898 magyarul és németül
10. Héber nyelvű dolgozat név és évszám nélkül
11. Héber nyelvű dolgozat név és évszám nélkül
12. Héber nyelvű dolgozat név és évszám nélkül
13. Héber nyelvtan puska (?)
14. Hofmany Emil: R. David ben Samuel Halevi – 1892. töredék
15. Héber nyelvű dolgozat név és évszám nélkül
16. Héber nyelvű dolgozat név és évszám nélkül
17. Mózes – emlékbeszéd szerző és év nélkül
18. Héber nyelvű dolgozat név és évszám nélkül
19. Héber nyelvű dolgozat név és évszám nélkül
20. Egy lapos töredék lengyel zsidókról németül – év nélkül
Iratcsomó 5: Rabbivizsga és más vizsgadolgozatok (L1_A2_64)
1. Ignatz Ziegler német nyelvű dolgozata – Kaufmann Dávid bejegyzésével 1888
2. Kepecs Imre héber dolgozata – év nélkül
3. Billitzer Dezső héber dolgozata – év nélkül
4. Grünberger László héber dolgozata – év nélkül
5. Wilhelm Adler német dolgozata i– 1894
6. Singer Bernát: Der Resch Galutha ; + A három nagy próféta felavatás szakaszai, tekintettel a próféták jellemére és működésük tartalmára év nélkül
7. Héber nyelvű dolgozat név és évszám nélkül
8. Héber nyelvű dolgozat név és évszám nélkül
9. Szentírásmagyarázat a Bachja ben Józsefnek tulajdonított Maani a lNafsz c. munkában – szerző és év nélkül
10. Héber nyelvű dolgozat név és évszám nélkül – réginek tűnik
11. Márton M. Benő: Talmud dolgozat – év nélkül
12. Krischaber: Die litteraturischen Angagen Abraham Bedarisch’i... év nélkül
13. Steinherz Jakab német nyelvű dolgozata – év nélkül
14. Benoschofsky Imre rabbijelölt dolgozatai év nélkül
15. M. Rosenstein: Belechtung seiner Polemich gegen Mimuni in Pentateuchcommentar und Haltung…német nyelvű dolgozata – 1885.
16. Spira Jakab: Samuel und Joseph Hanagid und ... – év nélkül
17. Feldmann József : A Jób könyvében szereplő személyek és beszédeik jellemzése; + héber nyelvű dolgozat – év nélkül
Iratcsomó 6: Rabbivizsga és más vizsgadolgozatok (L1_A2_64)
1. Guttmann Mihály: Abraham bar Chijja és Bachja ibn Pakuda tanai az aszkézisről - év nélkül; + A zsidó irodalom felosztása szakokra és a szakok rövid jellemzése – 1904. Bíráló: Blau Lajos ; + Szertartástan dolgozat – év nélkül
2. Julius Fischer: Menachem ben Ahron ibn Serach – 1881.+ A próféták tanai a messiási korból;
3. Weisz György héber dolgozata – év nélkül
4. Goldberger Andor: Talmud – év nélkül
5. Kálmán Ödön: Szertartástani dolgozat – 1911.
6. Engelmann Izidor: A bibliai történet chronológiája a hagyomány szerint; + német nyelvű dolgozat - év nélkül
7. Bárány József: Héber írásbeli dolgozata – év nélkül
8. Weisburg Gyula: Az Isten tanáról és törvényeiről - 1891.
9. Rosenberg Ede történelmi dolgozata – Benjamin Seeb b. Matatja – év nélkül
10. Leipniker Márkus héber dolgozata év nélkül; + Josef Karo mit besonderer Rücksicht auf seine Responsen - év nélkül
11. Weiszkopf Arthúr: Abraham Zakuto és „Juchaszinja” – év nélkül
12. Bevezetés – szerző és év nélkül
13. Héber nyelvű dolgozat név és évszám nélkül
Iratcsomó 7: Rabbivizsga és más vizsgadolgozatok (L1_A2_64)
1. Weisz Pál rabbivizsga tételi szertartástanból – héberül év nélkül
2. J. Wellesz (Nagybecse): Das Sefer Al Ha-Kol – 1879(?)
3. Die Familie Gedaja’s – év és szerző nélkül
4. Gerson József: Bachja b. József ibn Pakuda philosophiai kapcsolatai Choboth Ha lebaboth c. munkájában- 1917. + Zárthelyi dolgozat: A próféták főbb eszméi – 1917.
5. Bechaji etikai irodalom – töredék – szerző és év nélkül
6. Katz Márton: Házi dolgozat az 1904-1905-iki tanévben tartandó rabbivizsgálatok számára szertartástanból – kézirat
7. Kende Attila (?) dolgozata 1914.
8. Rosenblüh Jenő: A tizennyolcadik zsoltár- év nélkül
9. A theodicea a Szentírásban – szerző és év nélkül
10. Reich Béla: A hasonlatok a Thorában – 1934. Elfogadta: Fischer Gyula
11. Pinkusfeld Sámuel héber dolgozat – év nélkül
12. Adler Vilmos: A három nagy próféta felavatás szakaszai, tekintettel a próféták jellemére és működésük tartalmára év nélkül
13. Singer Károly héber nyelvű dolgozat – 1896.
14. Farkas József: Tizennyolcadik zsoltár – év nélkül; + Alfasis Luben
15. Singer Jakab: A három nagy próféta felavatás szakaszai, tekintettel a próféták jellemére és működésük tartalmára; + héber dolgozat; Josef b. Efraim Káro – német nyelvű dolgozat
16. Grünwald Illés dolgozatok szertartástanból – 1913.
17. Berkovics Sámuel héber dolgozata elfogadta: Róth Ernő – év nélkül
18. Julius Diamant héber dolgozata – év nélkül; + Gersonides élete és munkái
19. R. Dávid im Lubun… Német nyelvű dolgozat szerző és év nélkül
Iratcsomó 8: Rabbivizsga és más vizsgadolgozatok (L1_A2_74)
1. Héber dolgozat szerző és év nélkül
2. Wolf József : A szombat és az ünnepek a prófétákban és a …- év nélkül; + A Kuzari legfőbb eszméi , tekintettel a külső forrásokra – Venetianer Lajos bírálata 1922.; + Halachikus dolgozat – év nélkül
3. Hoffer Ármin: Dolgozat a rabbivizsgálatra a Schulchan Aruchból – 1896.
4. Fábián Tibor dolgozata –cím és év nélkül
5. Bernhard Elsass: R. Moses Isserles – év nélkül
6. Klein Dezső: A targum-commentar- rabbivizsga dolgozat; + héber dolgozat - év nélkül
7. Weinberger József: Szertartástan házi dolgozat; + Az emancipáció kifejlődése – 1941.
8. Schuler Fülöp rabbivizsga dolgozata év nélkül
9. Héber dolgozat szerző és év nélkül
10. Wax Aladár: Az álmessiásokról – 1935. Elfogadta: Löwinger Sámuel
11. Mandel Miklós: Jechiel Heilprin élete; A biblia történeti könyvei. elfogadta: Heller Bernát (?) – év nélkül
12. Kritisches Verzeichnisss der im Talmud... 296 p. szerző és év nélkül
Iratcsomó 9: Rabbivizsga és más vizsgadolgozatok (L1_A2_74)
1. Klein Andor: Szertartástani dolgozat; Sulchán Áruch. 1930.
2. Halpert Salamon: Ros responsumainak általános és kultúrtörténeti adatai – év nélkül; + szertartástani ddolgozat – év nélkül
3. Náthán Nándor: Házi dolgozat a Talmud köréből –Elfogadta: Kiss Arnold 1936
4. Grünczler Péter rabbijelölt tételei; zárthelyi dolgozata – év nélkül
5. Löwinger Adolf: Abbamare b. Josef und piur Hatung im Hemita… házi dolgozat év nélkül
6. László István: A lengyelországi zsidó önkormányzat fejlődése és története – elfogadta Löwinger Sámuel 1935.
7. Jakab Jenő szertartástani dolgozata 1934. – elfogadta: Hoffer Ármin és Kiss Arnold;
8. Drovinsky héber dolgozat – év nélkül
9. Egy jeligés héber dolgozat rövid ismertetése – szerző és év nélkül
10. Az occasionalistikus atomizmus a Tévelygők Útmutatójában – szerző és név nélkül
11. Eisenberg Géza zárhelyi a Szentírás köréből - 1938.
12. Héber dolgozat név és év nélkül
13. Grün Albert: A hasonlatok a Tórában -zárthelyi 1934.
14. Silberstein Adolf: Rabbivizsgálati dolgozatok a Talmudból. Elfogadta Hoffer Ármin és Büchler Sándor 1932.
15. Herskovits Mózes: Exegetikus szemelvények a Zsoltárok midrásából – év nélkül; + R. Simon Kyara mit .. 1894
16. Deutsch Gábor rabbivizsgálati írásbeli tétele a szertartástan köréből –Elfogadta: Hoffer Ármin, Kiss Arnold - év nélkül
17. Groszmann Zsigmond: Szertartástan. Rabbiképesítő tételek megoldása –év nélkül
18. Sebestyén József: Szertartástan házi dolgozat – 1936. Elfogadta: Hoffer Ármin, Kiss Arnold
19. Rubinstein Mátyás. A három nagy próféta felavatásai szakaszai, tekintettel a próféták jellemére s működésük tartalmára – 1894.
20. Helfgott Herman: házidolgozat a talmudi tételből – év nélkül
Iratcsomó 10: Rabbivizsga és más vizsgadolgozatok (L1_A2_74)
1. Heller Bernát rabbivizsgálati zárhelyi dolgozata a halacha köréből– 1896 – átvette: Blau
2. Hofmann Emil rabbivizsgálati dolgozata – 1892.
3. Presser Béla: Szertartástan rabbivizsgálati házi dolgozata - 1936. . Elfogadta: Hoffer Ármin, Kiss Arnold
4. Vogel Mayer házidolgozata a tamudi tételből; + szertartástani dolgozat - év nélkül Elfogadta: Hoffer Ármin
5. Singer Ödön házidolgozata a Talmudból – év nélkül
6. Scher László rabbivizsgálai írásbeli tétele a Talmudból – év nélkül+ Majmonides ítélete a törvényekről – Elfogadta: Hevesi Simon
7. Héber nyelvű dolgozat szerző és év nélkül
8. Sámuel és Királyság – szerző és év nélkül
9. Héber nyelvű dolgozat szerző és év nélkül
10. Héber nyelvű dolgozat szerző és év nélkül
11. Rosenthal László rabbivizsgálati házidolgozata Talmudból – 1941.; + Rabbivizsgálati tétel a Sulchan Aruchból.
12. Wassermann Jenő rabbivizsgálati házidolgozata filozófiából+Hevesi Simon 7 oldalas értékelése Száádja bevezetése címmel – év nélkül
13. Funk Oszkár rabbivizsgálati házidolgozata a talmudi tételből ; Héber szertartástan dolgozat – A szóbeli vizsgálat alapjául elfogadom: Hoffer Ármin – év nélkül ; + A zsidóság története a keleti arab birodalomban
14. Székely István rabbivizsgai tétele – 1941.+ A négy Tanaita nemzedék kiválóbb egyéniségei ; rabbivizsga tétele – Elfogadom: Hoffer Ármin – 1941.
15. Fried Dezső: Bibliaexegezis a Mose I-ben – rabbivizsgai házidolgozat 1941. – Hevesi Simon megjegyzésével
16. Szertartástan házidolgozat (szerző és év nélkül)– Elfogadta: Hoffer Ármin
Iratcsomó 11: Rabbivizsga és más vizsgadolgozatok (L1_A2_74)
1. Bánde Zoltán: Jom Tob Zahalan élete és műve – házidolgozat 1907; +A bölcsesség fogalma a szentírásban – hátzidolgozat 1907
2. Krausz Henrik: Bora a szentírásban – Elfogadta: Fischer Gyula
3. Herczog Sándor házidolgozata szertartástanból – Elfogadta: Hoffer Ármin 1941.
4. Rosenblüth Márton rabbijelölt szertartástani tétele – Elfogadta: Hoffer Ármin, Kiss Arnold, Büchler Sándor – 1940.
5. Herskovits László: A maranneusok élete, régi hitükhöz való ragaszkodásuk és a responzum irodalom vélekedése – Rabbivizsgai értekezés – 1941.; + szertarástani dolgozat – év nélkül
6. Stark László: Rabbivizsgai házi dolgozat Talmudból, év nélkül
7. Szegál Hugó rabbivizsgálati dolgozata Talmudból – 1940. – Elfogadta: Guttmann Mihály
8. Tenner Béla: Maimonides szövegeinek magyarázata a Szentírás antropopatikus részek kizárásával – Elfogadta: Hevesi Simon, Kiss Arnold, Kecskeméti Ármin – 1932.
9. Szrulyovits Ernő: Rabbivizsgálati házi dolgozat a talmudtudomány köréből – 1937.
10. Az eszkatológia érintkezései a filozófiával – szerz és év nélkül
11. A halahai vagy agadai szentírásfejtegetés…- szerző és év nélkül
12. Héber nyelvű dolgozat szerző és év nélkül
13. Héber nyelvű dolgozat szerző és év nélkül
14. Héber nyelvű dolgozat szerző és év nélkül
15. Héber nyelvű dolgozat szerző és év nélkül
16. Héber nyelvű dolgozat szerző és év nélkül
17. Német nyelvű dolgozat töredék szerző és év nélkül
18. A Septuaginta (LXX) bővítései - töredék szerző és év nélkül
Iratcsomó 12: Rabbivizsga és más vizsgadolgozatok (L1_A2_74)
1. Ekstein Miklós Zárthelyi dolgozat Bibliából – 1938.
2. Hirschler Pál rabbivizsgálati tételei Sulhan Áruchból – év nélkül
3. Frenkel Ernő rabbivizsgálati tételei Sulhan Áruchból – 1930 (későbbi bicskei főrabbi)
4. Fuch Adolf zárhelyi dolgozata – Elégséges: Heller (Bernát) – év nélkül
5. Ellengoben Ignác rabbivizsgálati dolgozatai – év nélkül
6. Fisch Adolf rabbivizsgálati tételei Sulhan Áruchból – 1930
7. Winkler Ernő: Szakdolgozat a szertartástan köréből – év nélkül
8. Davidovics D. Mihály: A chasmoneusok felkelése – év nélkül
9. Niedermann Mór rabbiképesítő házi dolgozata – év nélkül
10. Urbach Henrik rabbivizsgálati házi dolgozata szertartástanból - 1905
11. Kalmár György rabbivizsgálati dolgozata a Talmud köréből - Elfogadom: Kiss Arnold – 1936.
12. Weisz Miksa rabbivizsgálati dolgozata a Sulchan Aruch köréből - Elfogadom: Hoffer Ármin – év nélkül
13. Héber nyelvű dolgozat szerző és év nélkül
14. Molnár István: Zsoltárok. Zárthelyi dolgozat - Elfogadom: Fischer Gyula – év nélkül
15. Jólesz Károly rabbivizsga zárthelyi dolgozata Az imakönyvekbe átvett versek ; + Vallásbölcseleti dolgozat- Elfogadom: Fischer Gyula –1939.
16. Rózsa Ignác: Természettudomány és teremtéstan – év nélkül
17. Héber nyelvű dolgozat szerző és év nélkül
18. Rasofsky Artur: a próféták főbb eszméi - zárthelyi rabbiképesítő dolgozat – Elfogadom: Blau Lajos – 1918.
19. Lányi György szertartástan dolgozata – év nélkül; + Hasonlatok a Tórában –Lehetett volna behatóbb: Fischer Gyula 1934.
20. Löwinger Salamon: A zsidó irodalom felosztása szakokra és a szakok rövid jellemzése – 1904. Bíráló: Blau Lajos
21. Silberfeld Jakab: A zsidó irodalom felosztása szakokra és a szakok rövid jellemzése – 1904. Bíráló: Blau Lajos
22. Hirschfeld Manó: A zsidó irodalom felosztása szakokra és a szakok rövid jellemzése – 1904. Bíráló: Blau Lajos
23. Schönwald Károly: A zsidó irodalom felosztása szakokra és a szakok rövid jellemzése – 1904. Bíráló: Blau Lajos
Iratcsomó 13: Rabbivizsga és más vizsgadolgozatok (L1_A2_74)
1. Schmideg József: Biblia és tudomány – év nélkül
2. Klein Tibor: A nő szerepe a Bibliában - év nélkül
3. Blum Béla: A Biblia és a tudomány – év nélkül
4. Herskovits Fábián: A próféta. Elfogadom: Fischer Gyula – 1933
5. Héber nyelvű Goldziher írás (?)
Iratcsomó 14: Levelek, iratok a rabbivizsgákkal kapcsolatban (L1_A2_74)
1. Wolf József vallástanár levele Löwinger Sámuel igazgatónak 1944, december 31-én harmincéves érettségi találkozó ügyében. (A holocaustban Dachauban megölték, neve szerepel az ELTE halottainak listáján.) Az irat hátoldalán egy 1934-ben keltezett, érettségi előkészítő levél.
2. A Rabbiképző Segélyező Egyesületének kézírásos jegyzőkönyv vázlata 1944. januárjában.
3. Fried Dezső levele a rektornak Kolozsvárról 1941.
4. A rektor héber levele Scheiber Ignác rabbijelölt úrnak – év nélkül
5. Hallgatók adatai
6. Cédulák
7. A rektor héber levele Grünwald Illés rabbijelölt úrnak – év nélkül
8. A rektor héber levele Winkler Ernő rabbijelölt úrnak – év nélkül
9. A rektor héber levele Wolf József rabbijelölt úrnak – év nélkül
10. Jegyzőkönyvi melléklet a „R. Bacharuch Jair Chaim családja, élete és irodalmi működéséről különös tekintettel a kortársaihoz való viszonyára is” jeligés dolgozatról -1889. június 20.
11. Jegyzőkönyv az 1902. február 24-25-én tartott szóbeli rabbivizsgálatokról – aláírás: Klein Mór Nagybecskereki főrabbi és Schik Salamon jegyző. Vizsgáztak: Hirschler Ignácz; Edelstein Berthold – minősítés: Blau Lajos, Bloch Mózes, Goldziher Ignác; Bacher Vilmos.
12. Rabbiképesítő vizsgálati dolgozetok a bibliai tudományok köréből 1906 – Vizsgáztak: Borsodi József; Drobinsky Jakab; Groszmann Zsifmond; Richtmann Mór; Schönfeld Áron; Weisz Sámuel. Értékelések: Goldziher Ignácz; Bacher Vilmos; Blau Lajos; Bloch Mózes.
13. Bacher Vilmos értékelése az 1910. évi rabbiképesítő vizsgákról szentírástanból -vizsgáztak: Spiegl H. Ármin( később esztergomi főrabbi) és (olvashatalan) Ignác
14. Az 1919. évi rabbivizsga szertartástanból – Vizsgáztak: Ellenbogen Ignác (később jánoshalmi rabbi), Klein Ábrahám, Scheiber Ignác, Winkler Ernő és Nebel A. Izsák. Bírálatok: Guttmann Mihály; Goldziher Ignác.
15. A rektor héber levele Schwarz Benjámin A rektor héber levele Grünwald Illés rabbijelölt úrnak – év nélkül
16. A rektor héber levele Junger Mózes rabbijelölt úrnak – év nélkül
17. A rektor héber levele Drechsler Miksa rabbijelölt úrnak – év nélkül
18. Jegyzőkönyv a szakdolgozatok beadásáról Vizsgázók: Flesch, Feldmann, Schwarz – Vizsgáztatók: Bloch Mózes, Bacher Vilmos, Kaufmann Dávid – év nélkül

Appraisal, destruction and scheduling

Accruals

System of arrangement

Conditions of access and use area

Conditions governing access

Conditions governing reproduction

Language of material

Script of material

Physical characteristics and technical requirements

Finding aids

Allied materials area

Existence and location of originals

Existence and location of copies

Related units of description

Notes area

Access points

Subject access points

Place access points

Name access points

Description control area

Description identifier

Institution identifier

Rules and/or conventions used

Status

Level of detail

Dates of creation revision deletion

Language(s)

Script(s)

Sources

Rights area

Accession area

Actions