94 Hajdúnánás HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu
2015-08-23
Generated by qubit 1.2 2022-05-16 18:07:UTC English
Hajdúnánás HU HJMA X-94 1861-1950 Hajdúnánási hitközség 1 doboz + 1 pallium iratanyag HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu
Hajdúnánási hitközség Hajdúnánás Chevra Kadisa 8 L1_E3_42 Chevra Kadisa jegyzőkönyv 1 1861 1 kötet 376 oldal Hebrew Yiddish Hevra Kadisa Jegyzőkönyv Névlista Alapszabály Iratok 11 Látványraktár 2 L2_E4_75 A Hajdúnánási Zsidó Tanács iratai 1 1944 1 iratcsomó

Meghívó a Hajdúnánási Zsidó Tanács tagjainak a Tanács április 10-i gyűlésére, A Hajdúnánási Zsidó Tanács levele a Központi Zsidó Tanácsnak a német hatóságok által elrendelt összeírással kapcsolatban, 1944. április 11. Levelezés a Hajdúnánási és a Debreceni Zsidó Tanács között a közösség tagjaról készítendő adatlappal kapcsolatban, 1944. április-május A Hajdúnánási Zsidó Tanács levele a Központi Zsidó Tanácsnak a Magyar Izraeliták Országos Irodája által 1943-ban kivetett többletadóval kapcsolatban, az antiszemita törvénykezés negatív gazdasági következményeiről, 1944. május 4. A Hajdúnánási Járásbíróság végzése, hogy a Schlosser család ingatlanainak telekkönyvi bejegyzésénél jegyezzék fel a család zsidó mivoltát. 1944. május 4. A Hajdúnánási Zsidó Tanács levele többeknek, melyben használati eszközöket, pénzt, ruhákat és írógépeket kérnek, különböző célokra (munkaszolgálatosok támogatása, a gettókórház felszerelése, az iroda felszerelése, stb. 1944. május A Zsidó Tanács formalevele, melyben a tanács céljára kérnek ingóságokat, 1944. május 7. Tértivevények a Zsidó Tanács által küldött levelekről, 1944. május Jegyzőkönyv az elöljáróság 1944. május 10-i üléséről, a helyi Zsidó Tanács megalakításáról, 1944. május 11. Levél a Polgármesternek a Zsidó Tanács megalakulásáról, névlistával, 1944. május 11. A Zsidó Tanács levele Berkovits Mártonnak, hogy biztosítson egy szobát Fried Hermanné bútorainak, 1944. május 13. Feljegyzés a Hajdúnánási Zsidó Tanács magyar hatóságoknak küldendő kéréseiről, 1944. május 17. A Hajdúnánási Zsidó Tanács levele a Központi Zsidó Tanácsnak melyben takarókat kérnek a munkaszolgálatosok segítésére, 1944. május. 17. A Hajdúnánási Zsidó Tanács levele a Nyíregyházi Zsidó Tanácsnak melyben Hornstein Lajosné és családja hollétéről érdeklőnek, 1944. május 18. A Hajdúnánási Zsidó Tanács levele a Kisvárdai Zsidó Tanácsnak melyben Glücklish Aladárné és családja hollétéről érdeklőnek, 1944. május 18. A Hajdúnánási Ortodox Hitközség elöljáróságának levele a Zsidó Tanácsnak arról, hogy képviselőjüket, Dicker Lászlót munkaszolgálatra hívták be, ezért helyét Weiszkorn János veszi át, 1944. május 19. A Hajdúnánási Zsidó Tanács tagjainak feladatkiosztásáról (egészségügyi kérdések, rendfenntartás, stb.) 1944. május 19. A Hajdúnánási Zsidó Tanács értesítése a gettósításról, 1944. május Adatlap a Hajdúnánási gettó házairól és lakásairól (tulajdonos neve, cím, lakó neve, lakók száma, helyiségek rendeltetése, helyiségek mérete, a lakóterület nagysága, megjegyzés, 1944. május 20. Hammer Irén levele a Zsidó Tanácsnak, melyben egy szobát kér, 1944. május 21. Schreiber Ferenc levele a Zsidó Tanácsnak a gettósítás során hozzájuk beköltöző családokról, 1944. május 21. A Zsidó Tanács elutasító levele Deutsch Jakabnak családtagjainak elhelyezésével kapcsolatbam, 1944. május 21. A Hajdúnánási Zsidó Tanács levele többeknek, hogy ürítsenek ki szobákat az újonnan érkezőknek, 1944. május 22. A Zsidó Tanács levele Fógel Sámsonnénak, melyben lakásának kulcsainak átadását rendelik el, 1944. május 22. A Zsidó Tanács levele Hajdú Henriknének, hogy kölcsönözze írógépét a tanácsnak, 1944. május 23. A Zsidó Tanács felhívása, hogy élőállatokat hozni a gettóba nem megengedett, 1944. május 23. A Zsidó Tanács felhívása, hogy ne költözzenek be a gettóba addig, amíg a kapu el nem készül, 1944. május 26. Breuer Lajos munkaszolgálatos levele a Hajdúnánási Zsidó Tanácsnak, melyben családja elhelyezését kéri a gettóban, 1944. május 26. A Hajdúnánási Zsidó Tanács levele a Sátoraljaújhelyi Zsidó Tanácsnak melyben Jakabovits Mór hollétéről érdeklőnek, 1944. május 30. Róth Erzsébet kijelölése a légvédelmi oktatásra, 1944. június 2. A házparancsnokok kinevezése a gettóban, 1944. június 4. A Hajdúnánási Zsidó Tanács levele Dicker László munkaszolgálatosnak, Dicker szüleinek hollétéről, 1944. június 4. Feljegyzés a gettórendőrség vezetőjének, Friedmann Hermannak, hogy kevés az őr, mert sokan munkaszolgálatosok, 1944. június 11. A hajdúnánási gettórendőrség névsora, 1944. június 15. A levente-szolgálatra kötelezett zsidók névsora, 1944. június 15. Feljegyzések a hajdúnánási gettó élelmezéséről és fa-ellátásáról (név, cím, kályhák száma, a bab és burgonya fejadag) Adatlap a zsidók által beszolgáltatott zsírról A munkaszolgálatra kötelezettek névjegyzéke Hajdúnánás azon épületeinek jegyzéke, ahonnan a lakóknak a gettóba kell költözniük Feljegyzés a Polacsek Jakab háztömbparancsnoknak az épületben működő kenyérsütő kemencékkel kapcsolatosan

Zsidó Tanács Gettósítás Gettó

65.1104

RG‐39.013M, Selected Records Related to Hungarian Jewish Communities, 1944‐1956. United States Holocaust Memorial Museum Archives, Washington, DC.

A Hajdúnánási gettóra vonatkozó további dokumentumokat lásd itt: HU HJMA XX-B-13 http://archives.milev.hu/index.php/hajdunanas-4;isad

Látványraktár 2 L2_E4_75 Eltulajdonított ingóságokkal kapcsolatos iratok 2 1944-1947 1 iratcsomó

Lista azokról a nem zsidókról, akik a zsidóktól elvett ingóságokat átengedik a hatóságoknak, és a tárgyak felsorolása, 1944. november 20. Rendőrségi jegyzőkönyv házkutatásokról, melyek során a zsidóktól elvett javak után kutattak 1945. január-február A Hajdúnánási Zsidók Szövetségének átadott, korábban zsidó tulajdonban lévő tárgyak leltára, és a tárgyak átvételi elismervényei, 1945. január – 1947. május Lista azokról a tárgyakról, melyeket a Hajdúnánási Zsidó Szövetség képviselőjének, Rosenberg Dezsőnek átadtak, 1945. május 20. Lista a korábbi zsidó vagyonból a Hajdúnánási zsidóknak visszajuttatott tárgyakról – átvételi elismervényekkel, 1945. július – 1946 november Lista a korábbi zsidó vagyonból a rendőrség által a Hajdúnánási zsidó közösségnek átadott tárgyakról, 1947. október-november A Hajdúnánási Zsidók Szövetségének jelentése a hajdúnánási rendőrkapitányságnak, melyben Pálfi Mikó László elleni vizsgálatot kérnek, zsidó tárgyak eltulajdonítása miatt Lista a rendőrség által a zsidó közösségnek visszajuttatott, nem zsidó házakban tartott házkutatások során fellelt tárgyakról, A hajdúnánási zsidók azonosítatlan listája

Elhagyott javak Újraszervezés

65.1105

RG‐39.013M, Selected Records Related to Hungarian Jewish Communities, 1944‐1956. United States Holocaust Memorial Museum Archives, Washington, DC.

L1_E1_11 Zsidó iskola államosítás utáni tanrendje 3 1948 1 irat

A tanfelügyelő levele államosított zsidó iskola tanulmányi rendjéről

Iskola Héber nyelv Államosítás

68.44

https://library.hungaricana.hu/hu/view/mioi_hitkozsegek_szerint_hajdunanas_x_094_iratok/?pg=0&layout=s

L1_E1_11 Chevra Kadisa feloszlatása 4 1950 1 iratcsomó Hevra Kadisa Egyesület Feloszlatás

68.47