Gyöngyösi hitközség iratai Gyöngyösi Izraelita Hitközség Gyöngyösi Izraelita Hitközség iratai (1930-1945) (benne: A gyöngyösi deportáltak útja című röpirat, 1945) (+ benne: a neológ új zsinagóga építésének dokumentumai) (L2) L1: -A gyöngyösi Bikur Cholim jegyzőkönyvei 1932. február 7. – 1941. február 26. Költségvetések, zárszámadások, választmányi ülések, választási bizottsági ülések, képviselőtestületi ülések, vagyonleltárak, mérlegszámlák, egyes üléseken elhangzott beszédek szövegei, levelek más hitközségektől a Bikur Cholim 100 éves fennállásának alkalmából, választói névjegyzékek. -Hitközségi elöljárósági jegyzőkönyvek 1901. december 22. – 1905. május 30. Elöljárósági ülések. -Hitközségi jegyzőkönyvek 1932. január 10.- 1935. december 29. Ősgyűlési jegyzőkönyv, képviselőtestületi ülések, elöljárósági ülések, vagyonleltárak, mérlegszámlák, folyószámla kivonatok, kultuszadó-hátralék listák, pénzügyi bizottsági ülések, titkári jelentések, egyes üléseken elhangzott beszédek szövegei, alapítványok pénzügyi beszámolói, költségelőirányzatok, éves jelentések. -Hitközségi jegyzőkönyvek 1922. január 2. – 1931. október 11. Elöljárósági ülések, képviselőtestületi ülések, tisztújítás, vágóhíd- és gabellabizottsági ülések, közgyűlések, szavazói névjegyzékek, egyesített elöljárósági és választmányi ülések. E 4/2. doboz -Hevra Kadisa főkönyvi napló 1946. március – 1950. november Tagsági befizetési listák, bankszámlakivonatok, folyószámla kivonatok (Gyöngyösi Kereskedelmi Bank, Mátravidéki Takarékpénztár, Belvárosi Takarékpénztár) -Az özv. Hirschl Ignátzné Alapítvány jelentése 1939. január 15. Szöveges és pénzügyi beszámoló, mérleg. -A Bikur Cholim jegyzőkönyvei 1913. március 2. – 1922. december 10. Közgyűlési és választmányi ülések. -Hevra Kadisa pénztárkönyv 1937-1941 Tagsági befizetési listák, tartozási listák. -Hitközségi jegyzőkönyvek 1914. január 4. – 1914. december 27. Elöljárósági ülések, választói közgyűlési ülések, képviselőtestületi ülések, szavazatszedő bizottsági ülések. -Hitközségi jegyzőkönyvek 1916. március 9. – 1921. december 26. Elöljárósági ülések, képviselőtestületi ülések, választási bizottsági ülések. -Hitközségi jegyzőkönyvek 1912. január 15. – 1912. december 1. Képviselőtestületi ülések, elöljárósági ülések, zárszámadások, kultuszadó befizetési kimutatások. -Hitközségi jegyzőkönyvek 1913. január 1. – 1913. december 30. Képviselőtestületi ülések, elöljárósági ülések. -Mártírlista (bekötve) E 4/3. doboz -Spitzer-Pikler-Bernáth féle alapítványok iratai (1930-1942) -Hitközségi számozott akták (1-97) (1927-1943) E 4/4. doboz Vegyes hitközségi iratok (1918-1964) E 4/5. doboz Vegyes hitközségi iratok (1931-1977) E 4/6. doboz Vegyes hitközségi iratok (1952-1970) E 3/1. doboz Vegyes hitközségi iratok (1931-1976) E 3/2. doboz Vegyes anyakönyvi iratok és nyomtatványok (1895-1959) E 3/3. doboz -Vegyes hitközségi iratok (ingatlanügyek és templomeladás is) (1948-1968) -Protovin Ármin imakönyve -Cionista Haggada (1945-1948 körül) E 3/4. doboz -Kötetek: 5 db pénztárkönyv (1945-1971); 2 db raktárból kiadott tárgyak jegyzéke (1945); vásárolt és egyéb ingóságok bejelentésének jegyzéke (1944-1948) -Mártíremlékművel és megemlékezéssel kapcsolatos iratok: mártíremlékmű terve; temetési beszédek; a mártírlista összeállításával kapcsolatos levelezés (1975-1976) -Szervezeti iratok: képviselőtestületi tagok listája; szavazólapok (1950-1960); 1796 és 1937 közötti hitközségi vezetők listája; hitközségi alapszabályok (1929-1958) -Vegyes segélyezési iratok (1951-1965) E 5/4. doboz -Iktatókönyv (1/1882-tól 5/1915-ig). A kötet második fele kultuszadó-névlistát tartalmaz (1951-1963) -Iktatókönyv (1/1888-tól 6/1941-ig). -Iktatókönyv (1/1895-től 1/1947-ig) -Hevra Kadisha-könyv töredék (1888-1941) -Dr. Spitzer Lászlóné Alapítvány pénztárkönyve -Komaegyleti iktatókönyv (1/1895-től 52/1904-ig) -Kultuszadó befizetési könyv (1881) Anyakönyvek (elhelyezve a galéria déli szárnyán) 1. Születési 1846-1876 (Gyöngyös és környéke) 2. Születési 1886-1898 (Gyöngyös és környéke) 3. Születési 1876-1904 (Gyöngyös és környéke) 4. Születési 1905-1976 (Gyöngyös és környéke) 5. Születési anyakönyv töredék, biankó. 6. Halálozási 1881-1896 (Gyöngyös és környéke) 7. Halálozási 1876-1885 (Gyöngyös és környéke) 8. Halálozási 1886-1895 (Gyöngyös és környéke) 9. Halálozási 1846-1876 (Gyöngyös és környéke) 10. Házassági 1876-1885 (Gyöngyös és környéke) 11. Házassági 1886-1949 (Gyöngyös és környéke) 12. Házassági 1881-1897 (Gyöngyös és környéke) 13. Házassági 1846-1876 (Gyöngyös és környéke) 14. Születési-esketési-halálozási 1869-1884 (Nagyfüged és Zsadány) 15. Születési-esketési-halálozási 1878-1885 (Nagyfüged és Zsadány) 16. Halálozási 1944-1948 (Gyöngyös) 17. Házassági 1945-1968 (Gyöngyös) 18. Születési 1942-1948 (Gyöngyös) 1881-01-01/1977-01-01 unknown 7 doboz http://archives.milev.hu/index.php/gyongyosi-hitkozseg-iratai;dc 6 http://archives.milev.hu/index.php/magyar-zsido-leveltar;isdiah HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár Gyöngyös