62 Fraenkel Bertalan HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu
2015-08-23
Generated by qubit 1.2 2022-05-22 23:29:UTC English
Fraenkel Bertalan HU HJMA XIX-62 1885 - 1910 Fraenkel Bertalan 3 Pallium egyetemi felvételi értesítés, 1885<br /> Tanulmányi, ügyvédséggel kapcsolatos iratok, közte: meghívó, fiúárvaházi emlékünnepélyre, 1910<br /> Anyakönyvi iratok <br /> Barátsági szerződés <br /> HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

Fabó Bertalan (Fränkel Bertalan) (Taktakenéz, 1868. május 25. – Budapest, 1920. október 29.) ügyvéd, zenetörténész, zeneíró. Élete: A budapesti egyetemen elvégezte jogi tanulmányait, megszerezte az ügyvédi diplomát, azután zenetörténeti tanulmányokat folytatott. Fáradhatatlan volt a régi magyar zenetörténet ismeretlen adatainak felkutatásában és szakszerű feldolgozásában. Súlyt vetett magyar s zsidó muzsikusok és zeneszerzők feledésbe ment munkásságának felelevenítésére és méltánylására is. Foglalkozott a keleti népek zenei folklórjával. Igen sok tanulmányt írt napilapokba és folyóiratokba (Budapesti Hírlap, Az Újság, Századok, Keleti Szemle, Magyar Könyvszemle, Magyar Zenetudomány, stb.). Nagyobb önálló művei: A magyar népdal zenei fejlődése (1908); Erkel Emlékkönyv (1900); Rhythmus und Melodie den türkischen Volkslieder; Haydn in Ungarn (1909). Igen nagy érdemei vannak a Magyar Zsidó Múzeum megalapítása és fejlesztése körül. Fabó, aki a múzeum őre volt, a magyar zsidók múltjának szempontjából igen sok fontos kincset mentett meg a pusztulástól és sok mecénást szerzett a múzeumnak. Mandl Bernáttal, Weisz Miksával és Kohlbach Bertalannal szerkesztett múzeumi katalógusa az Imit 1915-iki és 1916-iki évkönyvében jelent meg.

egyetemi felvételi értesítés, 1885<br /> Tanulmányi, ügyvédséggel kapcsolatos iratok, közte: meghívó, fiúárvaházi emlékünnepélyre, 1910<br /> Anyakönyvi iratok <br /> Barátsági szerződés <br /> A magyar népdal történeti földrajza kottatöredékek töredékes nyomtatott anyagok az Erkel emlékkönyvhöz kézírásos jegyzetek, másolatok, nyomtatott plakátok, metrikai kézikönyv újságkivágások A régi Pestről és zsidóiról A nagyasszony - Emlékezés Grósz Józsefnéra Régi dolgok modern párhuzamokkal Táncz Kép és képes dísz a Magyar Zsidó Múzeumban Jelentés a Magyar ZSidó Múzeum 1916 évi állapotáról Szakvélemény A zsidók régebbi magyarosodása Színpadi erkölcs levél a Vallás- és közoktatásügyi Minisztériumhoz az Erkel életrajz tárgyában A régi Pest levél - címzett ismeretlen. Téma a magyar és magyar vonatkozású zenei nyomtatványok kutatása, gyűjtése Egy magyar figura Az Esterházy tabulaturás könyv kora Egy igaztalan ítélet Szálló igék és szólások Michael Mosonyi Régi magyar zene és a magyar mágnások Liszt Ferencz és a Szent Erzsébet oratorium keletkezése Emlékirat és tervezet Kéziratok valószínűleg a magyar népdal zenei fejlődése című tanulmányhoz D'Isoz Kálmán: Erkel Ferenc D'Isoz Kálmán: Liszt Ferenc Általános zenei lexikon Váradi Béla: Egressy Gábor mint Shakespeare-színész Zenei műnyelvünk kezdetei Eine ungarischer Zigeunercomponist - Pista Dankó 1857-1903 Szécsényi és Petrichevich Horváth Lázár Lavotta János halálának 100. évfordulójára - nyomtatott füzet képeslapok, levelek, kéziratok, előfizetési felhívás, kottás, újságcikkek, meghívó

Fraenkel Bertalan

XIX F