View archival description

Subfonds 392 - Dér Erzsébet és Zalai György hagyatéka
Reports

Part of XIX. Személyes hagyatékok

Identity area

Reference code

HU HJMA XIX-392

Title

Dér Erzsébet és Zalai György hagyatéka

Date(s)

  • 1859-1995 (Creation)

Level of description

Subfonds

Extent and medium

3 doboz irat

Context area

Name of creator

Zalai-Dér házaspár

Biographical history

Löbl Béla órás és ékszerész Löbl (Zalai) György apja
Löbl (Zalai) György 1903. énekes. Pénzügyi osztályvezető a Shell Kőolaj Rt-nél, majd az Áfornál.
Dér (Deutschlander) Ármin Ágoston, banktisztviselő, szabadkőműves, a Galilei Kör tagja. (1878-) Apja Deutschlander Salamon, Anyja: Kohn Kati.
Felesége Kohn Elza Laura (1879-), apja Kohn Fülöp, anyja: Kohn Juli. Gyermekeik: Dér Marianne, Dér Erzsébet, Dér Vera.
Dér Erzsébet 1908 – Löbl György felesége.
Dér Marietta: Dér Erzsébet és Dér Veronika nővére. 1945-től haláláig Zalaiékkal lakott.
Dér Veronika 1912. – színművész, szobrászművész
Deutschlander Árminné: Molly, Kohn Elza
Deutschlander Salamon – Ármin öccse
Hermine Kohn – Elza anyja
Kohn Fülöp – Elza apja
Gáspár Fülöp – Elza sógora
Gáspárné Kohn Hermine - Intézetben?
Deutschlander Sámuel – (Felesége: Schőnthal Fanny) Ármin és Salamon apja
Kohn Katti –Kohn Hermann és Schwarz Resi (Teréz) lánya, Salamon felesége
Dér Marianne – Erzsébet nővére (1905-1971.) . A Ferunion Külkereskedelmi Vállalatnál idegennyelvű levelező, gyógytornatanár. Festőművész, a Dunakanyar és Nagymaros festője
Dér Vera – Erzsébet húga, színésznő, tornatanár, elvált férje dr. Sóki András, orvos.
Regius Ottó és felesége: eltartási szerződést kötött Zalai Györgyékkel
Simon Zsuzsanna- Erdős Gábor: szomszédok voltak a Zalai-Dér házaspárral. Simon Zsuzsanna Ámos Imre grafikát adományozott a Magyar Zsidó Múzeumnak 2020-ban.

Name of creator

Dér Erzsébet

Biographical history

Name of creator

Dér Marianne (1905-1971)

Biographical history

Archival history

Immediate source of acquisition or transfer

Content and structure area

Scope and content

L1_A1_24
Iratcsomó 1: Zalai György (Löbl György) igazolványai
1. Betegségi biztosítási igazolvány
2. Légoltalmi igazolvány 1961.
3. Bizonyítvány káderképző tanfolyamok és propagandista szemináriumok hallgatóinak – 1952
4. Magyar Kommunista Párt – Látogatási jegy Shell kezdő szemináriumára – 1946.
5. Fővárosi Villamosvasúti Bérlet – 1963 – 1986. arcképes
6. Emléklap térítés nélküli véradásról
7. Munkára Harcra Kész Sportmozgalom igazolványa
8. Magyar Nők Demokratikus Szövetsége. 1951.
9. Magyar Szabadságharcos Szövetség – 1952.
10. Katonai Igazolvány - 1951
11. Munkáltatói igazolvány ÁFOR – 1954.
12. Áfort párszervezeti igazolás népnevelő iskola elvégzéséről – 1949.
13. Pártoktatásban való részvétel a Szovjetunió Kommunista Pártjának történetéről - 1954.
14. MDP - Pártmunkás igazolvány – 1948.
15. MDP Szemináriumi látogatási jegy – haladó
16. Magyar Kommunista Párt tagsági könyv – 1945
17. Magyar Kommunista Párt tagsági könyv – 1948
18. Magyar Dolgozók Pártja (MDP) tagsági könyv – 1953.
19. MSZMP tagsági könyv – 1957
20. MSZMP tagsági könyv – 1967
21. MÁV igazolvány – 1962, 1968, 1970
22. Szakszervezeti igazolvány – 1951, 1963.
23. Tanulmányi könyv - Pedagógusok Állami Ideológiai Oktatása - 1961
24. Sportuszodai igazolvány 1937
Iratcsomó 2: Zalai György iratai 1.
1. özv. Hirschler Dávidné szül. Hirschler Betti halotti anyakönyvi kivonatának másolata - 1939.
2. Löbl József és Hochstadter Betti házassági anyakönyvi kivonatának másolata – 1939.
3. Löbl Béla és Hirschler Sára házassági anyakönyvi kivonatának másolata - 1939.
4. Löbl György születési anyakönyvi kivonatának másolata – 1937.
5. Leszerelési jegy – Magyar Kir. 6. Honvéd Kiegészítő kirendeltség – Jászberény, 1941.
6. Emlékezzünk szeretteinkre 1944-45. Könnyek könyve, Tapolca. + Levelezés a Tapolcai Zsidó Hitközséggel és a Polgármesteri Hivatallal a mártír megemlékezésekről 1990-1994.
7. Löbl György Polgári személyi lapja, Budapest, II. kerület 1942.
8. Löbl Béla születési anyakönyvi kivonatnak másolat -1939.
9. Hirschler Sára születési anyakönyvi kivonatának másolata – 1939.
10. Löbl Béla Lakóhely bizonyítványa, Tapolca, 1927
11. Löbl György Községi illetékességi bizonyítványa, Tapolca, 1940.
12. Löbl György név magyarosítási igazolása Zalai Györgyre – Belügyminisztérium, 1945.
13. Zalai György Képesített könyvelői bizonyítványa - 1956.
14. Zalai György és Dér Erzsébet házassági anyakönyvi kivonata – 1945.
15. Levél a Belügyminisztériumba – két éves ukrajnai munkaszolgálatról – 1953.
16. Magyar Dolgozók Pártja – igazolás Csillag Mária tagkönyvének átvételéről – 1956.
17. Zalai György orvosi igazolásai, zárójelentései 1945-től
18. Shell Kőolaj Részvénytársaság igazoló jelentése Löbl Györgynek -1945.
19. Löbl György Életbiztosítási Kötvénye a Triesti Általános Biztosító Társulatnál – 1942.
20. Az Életbiztosítási kötvény elhelyezése a Shell RT-nél Löbl György bevonulása miatt – 1942. október 27.
21. Jövedelem igazolások 1936- 1940 között Löbl Györgynek a Shell Rt-től
22. Váltók, elszámolások Löbl György által kiállítva 1942-43.
23. Tábori levelezőlapok az egész család részéről – 1937-1944. Tábori fotó, Feladóvevények 1943.
24. Firkák, címek, telefonszámok, kézzel írt feljegyzések
25. Svájci Követség - Schutzpass Löbl Györgynek – 1944.
26. Katonai behívó 1940. december 23.
Iratcsomó 3: Zalai György iratai 2.
1. Szakmai életrajz – 1963. Áthelyezés az Állami Földmérési és Térképészeti Hivatal pénzügyi osztályára
2. Iratok a II. ker. Tanács Hóvirág utcai Nevelőotthonának gondnoki tevékenységéről - 1957-1963.
3. Katonai szolgálati idő igazolása – 1969.
4. Áthelyezések 1956-1963.
5. Áthelyezés a Móricz Zsigmond Gimnáziumba gazdasági vezetőnek – 1963.
6. Eltartási szerződés Regius Ottóval – 1971.
7. B.A. eltartása élete végéig
8. Löbl György Leckekönyve a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán – 1930.
9. Emlékek a Zeneakadémiáról
10. Brahms: C-moll Symphonia – 1924.
11. Kották, hangjegyfüzet
12. Levelezőlapok Zalai (Löbl) Györgynek címezve
13. Meghívók
14. Löbl György műsoros estjeire
15. Grünfeld József levelei
16. Dér Erzsébet levelei Löbl Györgynek
17. A Veszprémi Hitközség meghívó levele 1933.
18. PIH meghívó levele 1940
19. Tapolczai Izraelita Jótékony Nőegylet köszönő levele 1932, 1934.
20. Budai Izraelita Hitközség Meghívója – 1932
21. Tapolcai Ifjak Atlétikai Klubja 1921 – Meghívó levelei 1931.
22. Deső Imre Nemzeti Zenedei Tanár levele Löbl György énekesi esélyeiről – 1927.
23. Notesz bejegyzésekkel - 1924; 1925.
24. A Szilágyi Erzsébet Leánygimnázium 1929/30 tanévben végzett VIII/a növendékeinek tablója; Érettségit tettek 1925/26-ban
25. Menheit Ernő: Az énekről, és annak alapvető problémáiról – 1930.
26. Zalai György temetési értesítője – 1977. február 26.
27. Lakás alaprajz
28. Fellépés a Goldziher Ignác Theológiai Egyesület kultúrdélutánján

Iratcsomó: 4: Zalai (Löbl) György – Fotók 1.
Iratcsomó 5: Zalai (Löbl) György – Fotók, névjegyek 2.
Iratcsomó 7: Zalai (Löbl) György iratai 3.
1. Josef Klein doktor levelei Münchenből
2. Löbl István levelei öccsének
3. Löbl György szüleinek levelei
4. Levelek feleségének, Dér Erzsébetnek
5. Szamosi Lajos levelei, Szamosi Lajos: A hangszerek helyes működtetése, 1935.
6. Keszler Rózsi levelei, Zalabér
7. Katona József levelei, Zalaegerszeg
8. Egyéb levelek
9. Reggel Utazási Iroda számlája 1937.
10. A Fővárosi Bírósághoz írt fellebbezés a kárpótlási igény elutasítása miatt, 1993. december 13 - munkaszolgálatban eltöltött időről 1994. június 12.
11. Kárpótlási Hivatal elutasító határozata 1993. december 13.
12. Kárpótlási Hivatal személyes meghallgatási értesítője – 1994. április 19.
13. A Fővárosi Bírósághoz írott levél a munkaszolgálatban töltött időről 1994. július 12.
14. A Hadtörténeti Levéltár igazolása a Fővárosi Bíróságnak az 1995. január 3-i tárgyalásra
15. A nagyvázsonyi zsidó temetőben 1930-ban készült fotók
16. Löbl György újraoltási bizonyítványa 1916. Tapolca
17. Készülődés utazáshoz – beszerzendők listája
18. Hotel Bellevue Dubrovnik szállodai árak 1977.
19. Löbl György harmadéves zeneakadémiai füzete
20. Meghívó Hévízre fellépésre, 1929. – Tapolcai Nőegylet
21. MeghÍvás purimi esten fellépésre – Tapolcai Nőegylet 1933.
22. Meghívás a Magyar Telefon Hírmondóba próbára -1929.
23. Az Aszódi Izraelita Hitközség meghívója kultúrdélutáni fellépésre – 1934.
24. Meghívók a Rózsavölgyi és társa rendezvényeire. Benjamino Gigli és De Luca Giuseppe sajátkezű dedikációja
25. Katona József rabbi tábori levelezőlapja a munkaszolgálatba Löbl Györgynek
26. Zalai György segélyt kérő levele az MTA Szociális Bizottságához . 1974.
27. Utazástervezés Dubrovnikba – 1980.
Iratcsomó 8: Löbl Béla (Löbl György édesapja) iratai
1. Fotók az órásbolt előtt Tapolcán
2. Ételreceptek
3. Lakásbejelentés 1940.
Iratcsomó 9. Dér Erzsébet iratai
1. Dér Erzsébet születési anyakönyvi kivonata –1930, 1940.
2. Dér Erzsébet Elemi Népiskolai Bizonyítványa 1917-18. Budapest, Margit-körút.
3. Dér Erzsébet Felső Leányiskolai bizonyítványai, 1-5. osztály, 1919.1923. Budapest Fővárosi Községi Leánygimnázium, I. Iskola u; 6-8, osztály: Budapest, Szilágyi Erzsébet Leánygimnázium, 1924-1926.
4. Oltási bizonyítványok, 1919; 1920.
5. Középiskolai földrajz és természetrajz tanári oklevél másolat – 1933.
6. Dér Erzsébet életrajza – 1953.
7. Dér Erzsébet álneves, illegalitásbeli igazolványai 1944-1945-ben Pécsett Bauer Júlia Anna néven
8. Szarka László Eskühelyettesítő nyilatkozata a Dér Ágoston lakásának 1944-beli kiürítéséről 1964.
9. Erdődi László háborús bűnös ítélete – 1951.
10. Igazolás Ötödik Békekölcsön jegyzésről– 1954. 1500 forint; Ötéves tervkölcsönről – 800 Ft. 1949.
11. Levelezőlapok
12. Orosz lecke füzet
13. Arcképes tagsági igazolvány - Magánalkalmazottak Biztosító Intézete – 1948.
14. Nemzetközi egyetemi, tudományos kapcsolatok
15. Tanítványok, kollégák levelei
16. Dér Erzsébet szüleinek írt levelei
17. Utazások dokumentumai, múzeumi belépők
18. Dér Erzsébet leckekönyve a Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsész Kar földrajz szakán 1926-30. Cholnoky Jenő, Pauler Ákos, Méhely Lajos, Domanovszky György aláírása
19. Csehszolvákia térképe – Praha, 1957.
20. Leánygimnáziumi érettségi bizonyítvány – 1926. Szilágyi Erzsébet Leánygimnázium
21. Jelentkezőkönyv – Budapesti Középiskolai Tanárképző Intézet – 1926.
22. Vásárlási könyv- Vállalati Alkalmazottak Fogyasztási Szövetkezete VAFOSZ – 1948.
23. Felvételre ajánlás a Pártoktatók Házába – 1948. MDP.
24. Pártrendezvényen elmondott beszéd – ötvenes (?) évek eleje, negyvenes évek (?) vége
25. Levelek az MDP Pártbizottságához feljelentés, illetve áthelyezés kivizsgálása miatt – 1951-1952.
26. A Toroczkó utcai lakás tetőjavításának kérvényezése a II. kerületi Tanácstól – 1946-1957.
27. Szolgálati idő megállapítása és munkabér besorolás a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen – 1958.
28. Nemzetközi kapcsolatok
29. Magyar Rádióhivatal Agit Prop Osztályának levele – 1956.
30. Gondolat Kiadó igazolása munkabér átutalásról – 1966.
31. Tanítványok levelei
32. Elektrokardiográfiás lelet – 1965.
33. MSZMP Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemi Bizottságának emléklapja – 1965.
34. MSZMP Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemi Bizottságának Felszabadulási Jubileumi Emlékérem kitüntetése – 1970.
35. MTA Tudományos Minősítő Bizottságának levelei a kandidatúrához
36. Művelődési Minisztériumi kinevezés egyetemi docenssé
37. Halotti anyakönyvi kivont 1971. május 18.
38. Zalai Györgyné dr. Dér Erzsébet temetési előkészületei – 1971. május 25.
39. Dér Erzsi levelei apjának, Dér Árminnak
40. Dér Erzsi levelei Verának
Iratcsomó 10: Dér Erzsébet: Fotók + Dér Ármin imaszíj darabja
Iratcsomó 11: Dér Erzsébet igazolványai
1. Nagybudapesti Pártbizottság Pártmunkás Igazolványa – 1948. aláírás: Kádár
2. MSZMP tagkönyv – 1957.
3. MSZMP Küldött Igazolvány 1959.
4. Munkakönyv – 1951-1968.
5. Pedagógusok Szakszervezete tagkönyv 1951-1962.
6. Szakszervezeti tagsági könyv – 1963.
7. Útlevél
8. Arcképes Vasúti Igazolvány 1962, 1968, 1970.
9. Tudományok kandidátusának oklevele – 1966.
10. Oktatásügy kiváló dolgozója 1963.
11. Magyar Földrajzi Társaság igazolványa – 1969
12. Ébresztőóra
Iratcsomó 12: Dér Erzsébet kitüntetései
1. Felszabadulási Jubileum Emlékérem 1945-1970
2. Oktatásügy kiváló dolgozója
3. Regius Ottóné Kiváló dolgozó 1966
4. Regius Ottóné Kiváló dolgozó 1973.
L1_A1_25
Iratcsomó 1: Dér Vera iratai
1. A Római Magyar Akadémia levele Dér Marianne lehetséges római kiállítása ügyében – 1975. Hátoldalán Vera levele
2. Képeslapok Dér Verának
3. Dér Vera fotója munka közben – 1957
4. Csécsi Magda levele – 1945.
5. Csécsi Magdolna születési anyakönyvi kivonata – 1944.
6. Dér Vera lakásbizonylata Mohácson, 1938.
7. Dér Vera levelei a Zalai-Dér házaspárnak
8. Dér Vera levelei édesanyjának
9. Iván levele Dér Verának – 1944.
10. Dér Vera levelei Kun Szabó Tamásnak
11. Dér Vera műtermi fotói
12. Oltási bizonyítvány 1913. Puhó
13. Szegénységi bizonyítvány 1935, 1938.
14. Erkölcsi bizonyítvány -1930
15. Nagykorúsági végzés – 1933.
16. Országos Színészegyesület Tagsági Igazolvány – 1937.
17. Színművészeti és Filmművészeti Kamarai tagság – 1938.
18. Szerződés staggione színházhoz vitéz Bánky Róbert igazgatása alatt – 1938.
19. Házassági anyakönyvi kivonat dr. Soóky András orvos és Dér Veronika között – 1941.
20. Tóth-SoÓky András orvos átjegyzési kérelme a Szegedi Orvosi Kamarából a Budapesti Kamarába – 1940.
21. Műkedvelő előadások fotói 1922, 1926.
22. Dér Veronika Fővárosi Községi Elemi Népiskolai Értesítője – 1920-1922.
23. Országos Magyar Színművészeti Akadémia Leckekönyve – 1935-1938. aláírás: Ódry Árpád
24. Kivágott kritikák 1937-1938.
25. Dér Vera levelei Mariannak (Matyinak)
26. Zalai György vitája Verával a hagyatékról
27. Szalag „Dér Verának, a Néma levente Ziliájának” felirattal
28. Dér Erzsi és Vera közösen írt – rajzolt tréfás két füzete
29. Dér Vera bejelentett lakcímei, 1934, 1940.
30. Dér Vera levelei szüleinek, részben tábori levelek
31. Dér Vera levelei Dér Erzsébetnek és Zalai Györgynek
32. Virágcsokor számla Verának Marianntól, Fővárosi Kertészeti Vállalat
33. Deutschlander Ármin levele Verának – céges papíron, Pestsashalomról, a Posztógyárból
Iratcsomó 2: Dér Marianne iratai
1. Dér Marianne Emlékkiállítás katalógusa – Weöres Sándor autogrammjával
2. Dér Marianne munkái – fotók
3. A Magyar Nemzeti Galériában rendezett kiállítás fotói
4. Dér Marianne: Nagymaros - 3 db. (eredeti?)
5. Dér Marianne Naplója (1922-1926.) + Gyermekkori fényképei; + Útijegyzetek , napló – Jugoszlávia, Párizs
6. Dér Marianne kölcsönzőjegye a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárba + kölcsönző lapok
7. Dér Marianne: Éva 1970. április 14-én – ceruzarajz (eredeti?)
8. A Magyar Népköztársaság Művészeti Alapjának alapszabálya – 1969.
9. Keresztlevél - 1944.
10. Dér Vera és Zala György vitája Dér Marianne sírjának újraváltása ügyében; A Farkasréti temető levelei a 6-1/a. 35 számú urnasír újraváltásáról
11. Dér Marianne halotti anyakönyvi kivonata – 1971. január 20.
12. Dér Marianne tusrajz (eredeti?)
13. Zalai György levele a Művészeti Alapnak a halálhírről - 1971. február 10. Temetés február 18-án – újsághirdetések.
14. Temetési ügyintézés
15. Képcsarnok Vállalat átvételi elismervényei Dér Mariann eladásra kínált képéről
16. S. Dér Marianne munkakönyve; Törzsgárda igazolvány Csepel Vas és Fémművek
17. Lónyai Mária (MTI) 3 fotója Dér Mariannról
18. Dér Marianne Bizonyítványa Madzsar Alice Mozdulatművészeti Intézet kétéves tananyagának elvégzéséről – 1931.
19. Meghívó Dér Marianne kiállításának megnyitójára, 1968. április 25. Radnóti Klub, Keleti k. u. 22. Balogh András megnyitó beszéde magyarul és franciául
20. Dér Marianne felvételi kérelme a Képzőművészeti Alapba – 1963. Arcképes Tagsági igazolvány
21. A Budapesti Történeti Múzeum megvásárolta a Télikert a Szilágyi Erzsébet fasorban című képét
22. Bernáth Aurél kézzel írott levele – 1967.
23. Értékesítésre beküldött képek (év nélkül)
24. Magyar Művészek a nagyvilágban címmel 1964. decemberében a II. Keleti K. utcai Galériában az MSZBT és a Hazafias Népfront rendezte kiállításra Dér Marianne is adott két képet. 1968-ban egyet.
25. (?) Ilush levele festékkeverési recepttel – 1967.
26. A Hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeum meghívása az Őszi Tárlatra – 1965, 1966, 1967
27. Képző és Iparművészeti Lektorátus megtekintette a kiállítási anyagot, és engedélyezte a kiállítást a II. Hazafias Népfront termeiben – 1966
28. A Képzőművészeti Alap beutalója a Nagymarosi Művésztelepre – 1965.
29. A Fészek Klub házirendje – 1969 Vajda Júlia levele
30. Molnár Róza festőállványt ajánl fel – 1969.
31. Firkák, névjegyek
32. Dér Marianne kép (eredeti?)
Iratcsomó 3: Dér Marianne iratai 2.
1. Meghívás jótékonyági árverésre – 1968
2. Meghívók a Magyar Nemzeti Galéria kiállításaira
3. A Művészeti Alap megtekintésre rendelt 10 művet – 1967.
4. Köszönőlevél az V. kerületi Tanács hivatali helyiségeinek dekorálásáért - 1963.
5. Kiállítási meghívó a bécsi Collegium Hungaricumban – 1977. március 17-én
6. Dér Marianne reprodukciók(?)
7. Levelek Edittől és másoktól
8. Névjegyzék; névjegyek
9. A Budapester Rundsau megemlékező cikke Dér Marianne haláláról – 1973/38. szám
10. Képeslapok
11. Zalai György feljegyzései Dér Marianne munkáinak lelőhelyeiről
12. A Tanácsháza (Mechwart ligeti) című festmény értékesítése a Magyar Nemzeti Galériának – 1987
13. A Munkásőr című kép értékesítése a Munkásőrség Országos Parancsnokságának – 1974.
14. Dér Marianne francia nyelvű önéletrajza
15. Dér Marianne magyar nyelvű szakmai Önéletrajza
16. Levéltervek Monsieur Blaizeau részére a párizsi kiállítás előkészítésére
17. Dér Marianne franciaországi naplója
18. Levelezés a Képzőművészeti Lektorátussal és a Művelődésügyi Minisztériummal, a franciaországi kiállításról – 1969-70.
19. Tagfelvételi űrlap a Fészek Klubba
20. Dér Marianne emlékkiállítás rendezésének előkészületei, Újságkivágatok a kiállításról1973.
21. Dér Marianne 25 védett képének felajánlás a Kulturális Minisztériumnak 1976. december 27.
22. Dér Marianne képeinek jegyzéke – 16 oldal
23. Dér Marianne levelei apjának, Árminnak – részben tábori levelezés
24. Dér Marianne tervezte csomagoló papír (?)
25. Adomány kölcsön könyvtárnak 1938.
Iratcsomó 4: Dér Marianne iratai 3.
1. Kézzel írt, saját műveivel illusztrált útinapló. Album.
2. Frank Frigyes által dedikált Művészet folyóirat – 1968. január
3. Láncz Sándor Ismertetése Dér Marianne kiállításáról 1968. július 47 p. + Levelezőlapok Frank Frigyestől; Frank Frigyes grafika, 1963.
4. Fotók a kiállítás megnyitójáról
5. Chemin Montant reprodukció
6. Szentgyörgyi Kornál dedikált kiállítási ismertetője
7. Német nyelvű beszámolók 1966; rajzok, firkák
Iratcsomó 5. Dér Marianne naplói, testgyakorló füzetei -5db füzet
Iratcsomó 6: Dér Marianne festő köténye
Iratcsomó 7: Dér Marianne Vázlatfüzete és igazolványai
1. Vázlatfüzet
2. Arcképes BKV bérlet
3. Arcképes Fészek Művészklub igazolvány
4. Arcképes igazolvány Művészeti Alap
5. Szakszervezeti igazolvány 1951.
6. Nyugdíjas szakszervezeti igazolvány 1963.
Iratcsomó 8: Családi amatőr fotóalbum; Bekeretezett kép a szülőkről, Katonai tabló az első világháborúból
Iratcsomó 9: Skiccek, kivágatok
1. Skiccek
2. Kivágatok
Iratcsomó 10. Gajdics Ottó és Ottóné iratai
1. Belépő a Bajor Gizi Színész Múzeumba
2. Meghívó Amerigo Tot Várbeli Műteremházába
3. Üdvözlőlapok
4. Autóklub tagsági igazolvány
5. Tiszteletjegy a Moulin Rouge-ba – 1983.
6. Fűszerlista
7. Két belépő a Kukrinyxy Grabd Ball(h)é de Classique tíz éves jubileumi gálaestjére – 1981.
8. Varga Győző grafikus dedikált meghívói: a Madách Színházban rendezett Plakát és Hanglemezborító kiállításra – 1983.; + Csíksomlyói Passióra – 1982, a Tatabányai Népházban rendezett kiállításra- 1982;
9. Dél-Franciaországi autópályák térkép
10. Színlap a Budapesti Sportcsarnokban rendezett Dave Dee, Dozy, Beaky, Mik and Tichm valamint a Tremolos együttesek közös hangversenyéről – 1983. december 7.
11. Don Giovanni színlap, Magyar Állami Operaház, 1982. október 24. Rendezte: Jurij Ljubimov, vezényelt Fischer Iván.
12. Gyászértesítés Dr. Czeglédy Lászlóné Bánáti Erzsébet haláláról 1970.
13. Budavári Vigasságok műsor – 1982.
14. Szabadtéri Táncszín műsorlap – 182. Bahcsiszeráji szökőkút – balett
15. Melina Mercuri Budapesten – Mokép 1982.
L1_B3_71
Iratcsomó 1: Dér Ármin iratai
1. Deutschlander Ármin születési anyakönyvi kivonata, Puchó (Trencsén vármegye) Izraelita Hitközség. 1915-től Dér
2. Dér Ármin keresztelési anyakönyvi kivonata, Budai Református Egyház, Neve: Dér Ármin Ágoston – 1921.
3. Kohn Laura Elza születési anyakönyvi kivonata 1879. Bácskula (Bácsbodrog) kerületi Rabbiság
4. Kohn Elza Laura Elza keresztelési anyakönyvi kivonata, Budai Református Egyház
5. Deutschlander Ármin és Kohn Elza Laura házassági anyakönyvi kivonta 1903. Budapest
6. Deutschlander Salamon (apja: Sámuel, anyja: Schönthal Fanni) és Kohn Kati (Kohn Hermann, anyja: Schwarz Resi) házassági anyakönyvi kivonata 1875, Puho
7. Kohn Fülöp és Kohn Julie házassági anyakönyvi kivonata 1861. Puho
8. Kohn Hermann és felesége, Schwarz Resi születési igazolása Puhón, az Izraelita Hitközségtől 1939.
9. Deutschlander (Dér) Marianna szültetési anyakönyvi kivonata 1905. Budapest
10. Dér Marianna keresztlevele 1919. Budai Református Egyház
11. Dér Veronika születési anyakönyvi kivonata 1912.
12. Dér Veronika keresztelési anyakönyvi kivonat 1919. Budai Református Egyház
13. A Magyar királyi belügyminiszter értesítése a névmagyarosításról – 1915. november 15.
14. Kohn Fülöpné halotti anyakönyvi kivonata Budapest, 1923.
15. Kohn Fülöp halotti anyakönyvi kivonta, 1917
16. Dér Veronika útlevél kérő lapja 1938.
17. Dér Ármin Ágoston lakásbejelentő 1942.Budakeszi út
18. Dér Ármin kereseti kivonata 1918-1921. Magyar Általános Hitelbank, cégvezető
19. Dér Erzsébet szegénységi bizonyítványa – 1938.
20. Dér Ágoston bejelentő lapja, 1922.
21. Dér Ágoston kinevezési okirat az Általános Hitelbank igazgató helyettesévé – 1923.
22. Dér Ágoston nyugdíjjárulék fizetésének változása a Magyar Általános Hitelbankból a Magyar Kalap és Posztógyárba távozása miatt 1927.
23. Leutant in der Reserve – Deutschlander Ármin, 1906. Honvédségből való kilépés rendfokozattal, Szabadka– Szép okirat
24. Deutschlander Ármin Érettségi Bizonyítványa 1895. Pozsonyi Kereskedelmi Akadémia
25. Deutschlander Ármin Első osztályos Bizonyítványa a Pozsonyi Kereskedelmi Akadémián1893.
26. Dér Ármin Ágoston bejelentett lakcímei
27. Helyhatósági Bizonyítvány Dér Árminnak, hogy Erzsébet lánya egyetemi tanulmányait finanszírozni tudja – 1926.
28. Zálogjegyek kiváltására ügyvédi költség – 1936.
29. Alamizsna megváltási elismervény 1936.
30. Központi Postahivatal Utalványosztály értesítése. hogy Luganóba lírát nem, csak svájci frankot lehet küldeni- IX/4.

Iratcsomó 2: Dér Ármin iratai 2.
1. Nicolo Stuffi olasznyelvű. olvashatatlan aláírású harcos társ német nyelvű levele Djakova – Belgrádból 1916. + Két grafikus látkép Djakováról
2. Koe… őrmester levele Káposztásmegyerről 1915.
3. Deutschlander Ármin préselt virágokat küldött feleségének a frontról
4. Hadijog alapján felbontott levél Újvidékről
5. Ármin levelei feleségének, családjának a frontról
6. Árminné (Molly) levelei a frontra
7. A Szilágyi Dezső téri református templom orgonájának fujtató javítását fizette Dér Ármin 1926-ben
8. Levelezés Fürst Bertalannal állásügyben 1906-1907.
9. Levelek családjának a Posztógyár, a Magyar Általános Hitelbank, az Első Budapesti Gőzmalmi Rt és Erste-Ofen Pester Gesselschaft levélpapírján
10. Sok távirat
11. Német nyelvű levéltöredék
12. Elza és Ármin esküvői meghívója 1903. július 6.
13. Névjegyek, üdvözlő kártyák
14. Háztartási alkalmazott kijelentését igazoló szelvény- 1929.
15. Gondolatok
16. Braun Salamon bajtárs tábori levele
Iratcsomó 3: Deutschlander Ármin tábori levelezőlapjai - I. világháború
Iratcsomó 4: Deutschlanderné Molly tábori levelezőlapja –I. világháború
Iratcsomó 5: Deutschlanderné Kohn Elza iratai
1. Haberfeld …. levelei – 1898.
2. Polieuer Jenő (Elzához írt?) verse
3. Oliver német nyelvű verse
4. Férje (Bubi) német és magyar nyelvű levelei vőlegény korából
5. Férje levelei fiatal házas korukból
6. Sógora, Gáspár Fülöp levelei
7. Sógornője, Gáspárné Hemine levele
8. Epstein Árpád német levele
9. Egy rokon eljegyzési levele
10. Ehrenfest Irma ruhaszámlája 1.300.000 koronáról – 1926.
11. Szavazószelvény az 1939. évi országgyűlési választárhoz
12. Üdvözlő lapok
13. Levelek Kohn Dóri sógornőjétől
14. Levél Paulától
15. Táviratok
16. Francia nyelvű levelezőlap
17. Ármin levelei az első világháborúban a frontszolgálatból; Egy levélben préselt ibolya
Iratcsomó 7: Deutschlanderek iratai
1. Röfös kereskedési ipar igazolvány Deutschlander Salamon részére 1875. Pucho
2. Deutschlander Salamon üzleti könyve – 1880-1911.
3. Szerződés - Vertrag Samuel Deutschlander és Fany Deutschlander között 1875. Pucho
4. Deutschlander Salamon születési anyakönyvi kivonata
5. Deutschlander Salamon házassági anyakönyvi kivonata Kohn Katival, Puchó, 1875.
6. Deutschlander Salamon német nyelvű levelei gyermekeinek – fejléces papíron, 1903-1908.
7. Deutschlander Salamon tábori levelei bátyjának, Árminnak Rákoshegyről, 1915-1916.
8. Deutschlander Katalin német nyelű tábori levelei Deuschlander Árminnak 1910-1916.
9. K.u.K. Militar-Generalgouvernment in Serian levele Katerina Deutschlandernek. 1916.
10. Deuschlander Ármin levelei Hermine Kohnnak
11. Kohn Ida és Vermes Mór esküvői meghívója 1901. november 10.
Iratcsomó 8: Simon Zsuzsa – Erdős Gábor fotók
Iratcsomó 9: Erdős Gábor személyes iratai
1. Erdős Gábor Könyvvizsgálói oklevele – 1972.
2. Erdős Gábor Leckekönyve a Számviteli Főiskolán- 1953
3. Erdős Gábor Tanulmányi Értesítője 1933-1940- Verbőczy István Gimnázium
4. Erdős Gábor munkakönyve
5. Erdős Gábor személyazonossági igazolványa – 1945.
6. Erdős Gábor Polgári személyi adatlapja – 1942.
7. Erdős Gábor útlevele – 1937.
8. Erdős Gábor katonai igazolványa – 1952.
9. Erdős Gábor szakszervezeti tagkönyvei – 1952, 1974.
10. Erdős Gábor temetési igazolvány a 2003. május 6-i szóróparcellás temetésről az Óbudai temetőben
Iratcsomó 10: Simon Zsuzsanna és Erdős József személyes iratai
1. Erdős József jogász diplomája – 1912- Fából esztergált nagy pecséttel
2. Erdős József Leckekönyve – Budapesti Tudományegyetem Jogi kar – 1908-1912. Aláírások a leckekönyvben: Vámbéry Rusztem, Pikler Gyula, Baumgarten Nándor, Concha Győző, stb.
3. Simon Zsuzsanna Tanulmányi Értesítője –Keszthelyi premontrei rendi katolikus gimnázium – 1945-1946.
4. Erdős Gáborné Leckekönyve – ELTE ÁJTK – 1952-1956. esti tagozat
5. Erdős Józsefné Arcképes utazási igazolványa – 1972.
6. Erdős Gáborné szakszervezeti tagkönyve – 1975.
Iratcsomó 11: Erdős Gábor és szüleinek iratai
1. Napló váci, pestkörnyéki munkaszolgálatról - 1943. október 4-től
2. Erdős Gábor születési anyakönyvi kivonat – 1922. 09. 13. dr. Erdős József, Barcza Margit
3. Erdős Gábor halotti anyakönyvi kivonat – 2003. 04. 09. Temetkezési iratok
4. Házassági anyakönyvi kivonat: Erdős Gábor rendőrfőhadnagy és Simon Zsuzsanna tisztviselő, 1950. 04. 08.
5. Erdős Gábor gimnáziumi érettségi bizonyítványa – 1940.
6. Erdős Gábor Iparostanonciskolai bizonyítványa – 1943.
7. Erdős Gábor Segédlevél – Budapesti Sokszorosítók Ipartestülete - 1943.
8. Erdős Gábor Honvédelmi Minisztérium igazolása munkaszolgálatról 1943. 10.05-1945. 04.04-ig.
9. Erdős Gábor BRFK Személyzeti osztályának információkérése Erdős Gáborról – 1952.
10. Erdős Gábor rendőrfőhadnagyi kinevezése az Államrendőrséghez – 1948., Közbiztonsági Szolgálati Jel; Közbiztonsági Érem, 48-as Díszérem (aláírás: Kádár János) kitüntetések, 1948.
11. Erdős Gábor Nyugdíj megállapítás, 1982.
12. Erdős Józsefné Barcza Margit születési anyakönyvi kivonata – 1897, Székesfehérvár
13. Erdős Józsefné Barcza Margit halotti anyakönyvi kivonata – 1982.
14. Adolf Neiweld és Lina Lang házassági anyakönyvi kivonata – 1872. Pápa (Barcza Margit szülei)
15. Házassági anyakönyvi kivonat Barcza Ignácz és Neiweld Hermina - 1896, Súr, Veszprém megye
16. Barcza Ignácz halotti anyakönyvi kivonata – 1928.
17. Reinitz Róza születési anyakönyvi kivonata – 1870, Pacsa /szülei: Reinitz Ignác, Bettelheim Gundi/Kunigunda)
18. Erdős Ignác és Reinitz Róza házassági anyakönyvi kivonata (1889)
19. Reinitz Ignáczné halotti anyakönyvi kivonata – 1901.
20. Eisler Ignácz születési anyakönyvi kivonata 1859., Hódmezővásárhely. Az irat hátoldalán Eisler Ignácz hódmezővásárhelyi lakos névváltoztatása Erdősre – 1884.
21. Eisler Ignác érettségi bizonyítványa – 1878, Hódmezővásárhely, viaszpecséttel
22. Erdős Ignácz halotti anyakönyvi kivonata – 1901.
23. Erdős Ignácné halottvizsgálati bizonyítványa – Bp. 1945. II. 8.
24. dr. Reinitz Ignácz halotti anyakönyvi kivonata – 1900.
25. Bruszt Ignácz Vasúti tisztképző tanfolyam távozási bizonyítványa - 1889,
26. Brust Ignácz Érettségi bizonytványa – 1888. Székesfehérvár
27. Eisler József / halotti anyakönyvi kivonata – 1888
28. Erdős József születési anyakönyvi kivonata – 1890. Szigetvár
29. dr. Erdős József halotti anyakönyvi kivonata – 1945.
30. Dr. Erdős József házassági anyakönyvi kivonata – 1921. Nagykanizsa
31. Magyar Királyi Államvasutak felmentő levele dr. Erdős József tanácsosi tisztsége alól az 1939. évi zsidótörvények miatt – 1940; 1944.
Iratcsomó 12: Simon Zsuzsanna iratai
1. Simon Zsuzsanna születési anyakönyvi kivonata – 1927, Keszthely. /szülei: Simon Márton, Krausz Margit/
2. Simon Márton és Krausz Margit házassági anyakönyvi kivonata – 1926. Keszthely
3. Krausz Margit születési anyakönyvi kivonata – 1901.Keszthely
4. Simon Mártonné Krausz Margit halotti anyakönyvi kivonta – 1995.
5. Simon Márton halotti anyakönyvi kivonata – 1943. Keszthely
6. Hofman Adél születési anyakönyvi kivonata – Tapolca, 1872.
7. Neumark (Simon) Alfréd születési anyakönyvi kivonata – 1864, Keszthely. Névmagyarítás után: Simon
8. Simon Zsuzsanna munkáltatói igazolása dr. Rosenberg Pál ügyvédtől, Keszthely, 1948.
9. Munkaszerződés a Magyar Rádióhivatallal – 1954. Levelezési osztály, panasz csoport.
10. MIOK igazolás 1981-ben a nyugdíjazáshoz a munkaszolgálatról, az Auschwitzban töltött deportációról. A DEGOB Törzslapja: DZ 3142.
11. Nyugdíjigazolás – 1984.
12. A NÜB átutalásai az NSZK kártérítésről 1972-ben és 1974-ben
13. Kárpótlási levelezés
14. Simon Böske (rokon?) fotók a Színházi Életben
15. 1 mappa fényképek, igazlványok, meghívók stb.

Appraisal, destruction and scheduling

Accruals

System of arrangement

Conditions of access and use area

Conditions governing access

Conditions governing reproduction

Language of material

Script of material

Physical characteristics and technical requirements

Finding aids

Allied materials area

Existence and location of originals

Existence and location of copies

Related units of description

Notes area

Access points

Place access points

Name access points

Description control area

Description identifier

Institution identifier

Rules and/or conventions used

Status

Level of detail

Dates of creation revision deletion

Language(s)

Script(s)

Sources

Rights area

Accession area

Actions