new approved conventionDeclaration detailLevel http://ica-atom.org/doc/RS-2#5.4 created August 23, 2015 6:07:03 PM CEST human revised December 3, 2015 4:19:58 PM CET human corporateBody Debreceni Izraelita Hitközség conventionDeclaration

Blau Lajos: A debreceni zsinagóga építésének története. In: Magyar Zsidó Szemle 11 (1894) 22–26. o. Zoltai Lajos: A zsidók letelepülése Debrecenben. In: Magyar Zsidó Szemle 51 (1834) 18– 32. o. Sós Endre: A zsidók útja a kálvinista Rómában. In: Löwinger Sámuel, szerk.: Tanulmányok a zsidó tudomány köréből Guttmann Mihály emlékére. Budapest, 1946. és Debrecen, 1943 Gonda Mose Elijahu: A debreceni zsidók száz éve. A mártírhalált halt debreceni és környékbeli zsidók emlékére. Tel Aviv, 1966 után Végházi István: Adarok a debreceni zsidóság történetéhez. Buenos Aires, 1967 Almási István: Emlékkönyv a debreceni zsidó reál-gimnázium 1941. júniusában megtartott érettségi vizsga (majdnem) 65-ik évfordulója alkalmából. Canada, 2005 http://dzsh.hu/ http://yizkor.nypl.org/index.php?id=1760

Debreceni rabbiság jegyzőkönyve