3 Bözödújfalu HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu
2015-08-23
Generated by qubit 1.2 2022-01-16 10:46:UTC English
Bözödújfalu HU HJMA X-3 1886 - 1940 a bözödújfalusi szombatos izraelita hitközség gyűjtése, jegyzőkönyv az imaház kijavításáról, segély, köszönőlevél, postakönyv, imakönyvek HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

A dokumentumok közlését lásd: Gidó Attila: Öt forrás az erdélyi szombatosság 19 és 20. századi történetéhez. In: Aeropolisz. Történelmi és társadalomtudományi tanulmányok VI. Székelyudvarhely, 2006.

A szombatos izr. hitk. ülésén beszámolnak arról a gyűjtésről, amelyet a hitk. megsegítésére indítottak. A résztvevők névsora, 1886<br /> Jegyzőkönyv a bözödújfalusi imaház kijavításának átvételéről, 1890<br /> Bözödújfalusi kimutatás az 50 forintos segély felhasználásáról,1890<br /> Köszönőlevél Bánóczy Józsefnek, 1894<br /> Bözödújfalu Rabbinátusának postakönyve, 1905-1940<br /> imakönyvek