Bözödújfalu A szombatos izr. hitk. ülésén beszámolnak arról a gyűjtésről, amelyet a hitk. megsegítésére indítottak. A résztvevők névsora, 1886<br /> Jegyzőkönyv a bözödújfalusi imaház kijavításának átvételéről, 1890<br /> Bözödújfalusi kimutatás az 50 forintos segély felhasználásáról,1890<br /> Köszönőlevél Bánóczy Józsefnek, 1894<br /> Bözödújfalu Rabbinátusának postakönyve, 1905-1940<br /> imakönyvek 1886-01-01/1940-01-01 unknown a bözödújfalusi szombatos izraelita hitközség gyűjtése, jegyzőkönyv az imaház kijavításáról, segély, köszönőlevél, postakönyv, imakönyvek http://archives.milev.hu/index.php/bozodujfalu;dc 3 http://archives.milev.hu/index.php/magyar-zsido-leveltar;isdiah HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár