new approved conventionDeclaration detailLevel http://ica-atom.org/doc/RS-2#5.4 created August 23, 2015 6:30:50 PM CEST human revised March 5, 2018 9:22:11 AM CET human person Benoschofsky Imre conventionDeclaration 1903-1970 Budapest főrabbi főrabbi

Budapest, 1903. február 6. – Budapest, 1970. július 5. országos főrabbi

A budapesti tudományegyegytemen bölcsészdoktorátust (1926), majd rabbioklevelet (1928) szerzett. 1926-tól lágymányosi, 1928-tól budai rabbi, 1936-tól főrabbi, 1960-tól országos vezető főrabbi volt. 1945-től haláláig az Országos Rabbiképző Intézet homiletikai és vallásfilozófiai professzoraként is működött. Cikkeit közölték az IMIT Évkönyvei, a Budai Hitközség Értesítője, az Új Élet, a Heller Bernát- (1941), a Lőw Immánuel- (1947) és a Pfeiffer Izsák-emlékkönyv (1950).

Benoschofsky Imre beszédei Benoschofsky Imre iratai