View archival description

Subfonds 292 - Bárkány Jenő hagyatéka
Reports

Part of XIX. Személyes hagyatékok

Identity area

Reference code

HU HJMA XIX-292

Title

Bárkány Jenő hagyatéka

Date(s)

  • 1956-1962 (Creation)

Level of description

Subfonds

Extent and medium

1 doboz irat 4 mappába rendezve

Context area

Name of creator

Bárkány Jenő (1885-1967)

Biographical history

Archival history

helyben fennmaradt

Immediate source of acquisition or transfer

Content and structure area

Scope and content

Bárkány Jenő irathagyatéka (kéziratok tanulmányok a felvidéki zsidóságról) (1956-1962)

XIX-370 Bárkány Jenő iratai 1956-1962
1. mappa,
1. Az Eperjesi (Presov) zsidók története 11 old.
2. A nagysárosi (Velky Saris) zsidók története 3 old.
3. A sebeskellemesi (Sariské) zsidók története 3 old.
4. A tapolyhanusfalvi (Hanusovce) zsidók története 2 old.
5. A girálti zsidók története 2 old.
6. A tapolybesztercei zsidókról 2 old.
7. A kassai (Kosice) 12 old.
8. A kisszebeni (Sabinov) zsidók története 4 old.
9. A pécsújfalusi (Pecovská Nová Ves) zsidók rövid története 3 old.
10. A szepsi (Moldava nad Bodvou) zsidók története 3 old.
11. A tőrei (Túrá) zsidók története 2 old.
12. A szepes váraljai (Spisské Podhradie) zsidók története 2 old.
13. A szepesolaszi (Spisské Vlachy) zsidók története 2 old.
14. A jekelfalvai (Jaklovce) zsidók története 2 old.
15. A margitfalusi (Margecany) zsidók története 2 old.
16. A korompai (Korompachy) zsidó története 2 old.
17. A csércsi (Circ) zsidókról 3 old.
18. Az iglói (Spisska Nova Ves) zsidó története 4 old.
19. A zborói zsidók története 3 old.
20. A hétársi (Lipiany) zsidók története 3 old.
21. A poprádi (Poprad) zsidók története 4 old.
22. A raszlavicai (Ralavice) zsidók története 2 old.
23. A kurimai (Kurima) zsidók története 2 old.
24. A késmárki (Kesmarok) zsidók története 7 old.
25. a berzevicei (Brezovica) zsidók története 3 old.
26. A pálóci (Pavlovce nad Uhom) zsidók története 8 old.
27. A lőcsei (Levoca) zsidók története 4 old.
28. A sztropkói (Sztropkov) zsidók története 7 old.
29. A gálszécs (Secovce) zsidók története 6 old.
30. A rozsnyavai (Roznava) zsidók története 2 old.
31. A budkai (Budkovce) zsidók története 6 old.
32. A nagyidai (Velka Ida) zsidók története 5 old.
33. A varannoi (Vranov nad nad Toplou) zsidók története 8 old.
34. A jászói (Jasov) zsidók története 2 old.
35. A rozgonyi (Rozhauovce( zsidók története 4 old.
36. Az Abaújszinnai (Sena) zsidók története 8 old.
37. Az alsómihályi (Michalany) zsidók története 6 old.
38. A rebzányi (Brezsany) zsidók története 3 old.
39. A tőketerebesi (Trebisov) 7 old.
40. Bártfa (Bardejov) zsidók története 9 old.

2. mappa
41. A szomotori (Somotor) zsidók története 4 old.
42. A királyhelmeci (Kralovsky Chlmec 4 old
43. Az úszpeklényi (Peklany) zsidók története 3 old.
44. A hunfalvai (Hunovce) zsidók története 14 old.
45. A szepes bélai (Spisská Belá) zsidók története 4 old.
46. A keresztfalúi (Krizová Ves) zsidók története 6 old.
47. Az ó lublói (Stará Lubovna) zsidók története 4 old.
48. A breznóbányai (Brezno) zsidók története 3 old.
49. Kis közösségek 6 old.
50. Az érsekújvári (Nové Zámky) zsidók története 5 old.
51. A vágújhelyi ( Nové Mesto nad Váhom) 32 old.
52. A párkányi (Sturuvo) zsidók története) 4 old.
53. A jókai (Jelka) zsidók története 4 old.
54. Az ószombati (sobotiste) zsidók története 15 old.
55. A stomfai (Stupava) zsidók története 33 old.
56. A holics (Holic) zsidók története 12 old.
57. A szakolcai (Skalica) zsidók története 10 old.
58. A sasvári (Sastin( zsidók története 12 old.
59. A verbói (Vbové) zsidók története 10 old.
60. A jászfalúi (Jasová) zsidók története 5 old.
61. A lemesi (Lemesany) zsidók története 3 old.
62. A nagyrépényi (Velké Ripnany) 2 old.
63. A szent györgyi (Savty Jút) zsidók története 16 old.
64. A nemesócsai ( Zemianska Olca) 2 old.
65. A farkasdi (Vlcany) zsidók története 5 old.
66. A modori (Modra) zsidók története 7 old.
67. A bazini (bazin) zsidók története 53 old.
68. A malaczkai (Malacky) zsidók története 8 old.
69. A nagylévárdi (Velké Leváre) zsidók története 3 old.
70. A morvaszentjánosi (Morvaksy Sv. Ján) zsidók története 2 old.
71. A székelyfalvai (Secule) zsidók története 2 old.
72. A nagyszombati (Trniva) zsidók története 73.
73. A ciferi (Cifer) zsidók története 4 old.
74. A vágbesztercei (Považská Bystrica) zsidók története 4 old.
75. A csaczai (Cádca) zsidók története 2 old.
76. A puhói (Puchov) zsidók története 4 old.
77. A várnai (Varin) zsidók története 3 old.
78. A beckói (Beckov) zsidók történte 5 old.
79. A felsőkubini (Dolny Kubin) zsidók története 7 old.
80. A liptószentmikósi (L. Mikulás) zsidók története 21 old.

3. mappa
81. pótlás I. 3 old.
82. A pozsonyi zsidók középkori története 69. old
83. A pozsonyi zsidók története a 20. században 34 old.
84. A námesztói (Namestovo) zsidók története 7 old.
85. A trisztenai (Trstena) zsidók története 3 old.
86. A trencséni (Trencin) zsidók története 10. old
87. A somorjai (Samorin) zsidók története 4 old.
88. a tejfalusi (Mliecno) zsidók története 5 old.
89. A dunaszerdahelyi (dunajska Streda) zsidók története 8 old.
90. A szeredi (Sered) zsidók története 6 old.
91. A szeniczei (Senica) zsidók története 9 old.
92. A breznói (Brezová) zsidók története 6 old.
93. A zólyomi (Zvolen) zsidók története 16 old.
94. A rétei (Reca) zsidók története 2 old.
95. A galgóci (Hlohovce) zsidók története20 old.
96. A pozsonyi zsidóság története 1530-1900 50 old.
97. Az Jllavai (IIava) zsidók története 11 old.
98. A tapolcsányi (Tapolcany) zsidók története 8 old.
99. A récsei (Reca) zsidók vázlatos története 4 old.
100. A galántai (Galauta) zsidók története 6 old.

4. mappa
101. A besztercebányai és radványi (Banska Bystrica, Radvan) zsidók története 9 old.
102. A csejtei (Cachtice) zsidók története 8 old.
103. A nyitrai (nitra) zsidók története 12 old.
104. A turóczszentmárton (Martin) zsidók története 5 old.
105. A körmöcbányai (Kremnica) zsidók története 8 old.
106. A selmecbányai (Banska Stiavnica) zsidók története 6 old.
107. A komáromi (Komárno) zsidók története 13 old.
108. A pöstényi (Piesthany) zsidók története 6 old.
109. A miavai (Myjava) zsidók története 5 old.
110. A csesztei (Casta) zsidók története 6 old.
111. A losonci (Lucene) zsidók története 10 old.
112. Az alistáli (Hrobnovo) zsidók története 4 old.
113. A bősi (Gabcikovo) zsidók története 6 old.
114. A verbóczi (Vrbovce) zsidók története 3 old.
115. A nagy megyeri (Rastice) zsidók története 4 old.
116. A diószegi (Sládkovicovo) zsidók története 5 old.
117. A privigye-bajmóci (Prievidza) zsidók története 4 old.
118. A rimaszombati (Rimarski Sobota) zsidók története 8 old.
119. A zsolnai (Zilina) zsidók története 6 old.
120. A malai-Mánya (Mala-mana) zsidókról 2 old.
121. A köpcsényi és Kúti (Kopcany-Kuty) zsidók története 3 old.
122. A vágselyei (Sala) zsidók története 4 old.
123. A nagysurányi (surany) zsidók története 5 old.
124. A szepesófalusi (Spisská Nová Ves) zsidók története 4 old.
125. A lévai (Levice) zsidók története 12 old.
126. A rutkai (Vrutky) zsidók története 5 old.
127. A kisuca újhelyi (Kisucká Nové Mesto) zsidók története 4 old.
128. A szenci (Senec) zsidók története 5 old.
129. A nádasi (Trstin) zsidók története 4 old.
130. A verebélyi (Vráble) zsidók története 1 old.
131. A zsémbokréti (Zabokreky) zsidók története 2 old.
132. A trencsény teplai (Trenciauska) zsidók története 1 old.
133. A dévényújfalui (Devinska Nova Ves) zsidók története 3 old.
134. A trencsény báni (Banovcze) zsidók története 3 old.
135. A bélaházi (Boleráz) zsidók története 1 old.
136. A lissoó (Lisov) zsidók története 3 old.
137. A zajúgróci (Uhrovce) zsidók története 1 old.
138. A mazikái (Maziková) zsidók története 1 old.
139. Az ozori (Ozorovce) zsidók története 1 old.
140. A morva melleti Visokai (Vysoká pri Moravce) zsidók 1 old.
141. Az oroszvári (Rusovce) zsidók története 1 old.
142. Az aranyosmaróti (Zlaté Marovce) zsidók története 1 old.
143. A pelsőci (Plesivce) zsidók története 1 old.
144. A karpanai (Karpana) zsidók története 2 old.
145. A füleki (Filakovo) zsidók története 3 old.
146. A rimaszécsi (Rimarska Sec) zsidók története 3 old.
147. A nagysallói (Tekovské Luzany) zsidók története 2 old.
148. Az ipolysági (Sahy) zsidók története2 old.
149. A gájházi (Gajány) zsidók története 4 old.
150. A dobrimai (Dobriam) zsidók története 3 old.
151. A feledi (Jesenské) zsidók története 2 old.
152. Az ürményi (Mojmirovce) zsidók története 4 old.
153. A jolcsvai (Jolsva) zsidók története 2 old.
154. A jablánci (Jablonica) zsidók története 1 old.
155. A szucsányi (Sucany) zsidók története2 old.
156. Az egbelli (Gbely) zsidók története 2 old.
157. A velicuai (Velicuai) zsidók története 2 old.
158. A rózsahegyi (Ruzomberok) zsidók története 2 old.
159. Az ó tuzai (tuza) zsidók története 2 old.
160. A nagyrőczei (Revuca) zsidók története 1 old.
161. Az űzbégi (Zbehy) zsidók története 1 old.
162. A tórnajai (Sásazikovo) zsidók története 3 old.
163. A márkusfalvi (Markusovce) zsidók története4 old.
164. A cabaji (Cabaj) zsidók története2 old.
165. Nyitra melleti Ivánka (Ivánka) zsidóiról 2 old.
166. Pótlás Salisky Luky temető 2 old.
167. A zsadányi zsidók 3 old.
168. Bátorkeszi zsidók 4 old.
169. Nagykosztolányi zsidók 4 old.
170. Assakürti zsidokról 2 old.
171. Felső Szeli zsidók története 4 old.
172. Alsó Szelii zsidók története 1 old.
173. Nagy emőkei zsidók története 3 old.
174. Garamkövesdi zsidókról 1 old.
175. Tardoskeddi zsidókról 1 old.

Appraisal, destruction and scheduling

Accruals

System of arrangement

Conditions of access and use area

Conditions governing access

Conditions governing reproduction

Language of material

Script of material

Physical characteristics and technical requirements

Finding aids

Allied materials area

Existence and location of originals

Existence and location of copies

Related units of description

Notes area

Access points

Subject access points

Place access points

Name access points

Description control area

Description identifier

Institution identifier

Rules and/or conventions used

Status

Level of detail

Dates of creation revision deletion

Language(s)

Script(s)

Sources

Rights area

Accession area

Actions