Bánóczi József iratai Bánóczi József Goldziher Ignác Hochmuth Ábrahám levelei Bánóczi Józesefhez 1875-1888 ( 1 pallium) Bánóczi Józefhez írt levelek (1874-1925) 1 palliumban az alábbi személyktől: Háhn Adolf Halasi Aladár Halász Sándor Handler Simon Harmos Sándor Hassel Bernát Hazai Hugó Hegedűs Izidor Heimich Gusztáv Heller Bernát Hever Kornél Himler Márton Hirsch Farkas Hirsch Lili Hirschler Dávid Hoffer Ármin Hoojmann Iván Hubert Zsigmond egyéb levelezések jegyzetek dolgozatok gimnáziumi tanárképesítő okmány tudományos jegyzetek - Eszmélet Révai Miklós - Esgy szakasz a magyar irodalom és tudomány történetéből Bánóczi József ifjúkori levelei Horváth Cyrill egyetemi tanárhoz újságok tablókép További levelezések 2 palliumban (Balkányi Miklós, Barna Jónás, Bauer Simon,Beck Simon Blau Lajos, Bloch Henrik.Lazar Bloch Böhm Béla, Berger Mihály, Büchler Sándor, Czinke István, Dengi János, Diamant Gyula, Ebner Lajos, Eisler Mátyás,Falk Miksa, Fehér József, Fehér Judit, Fejér Lipót, David Feldheim, Fischer Lajos, Fraknói Vilmos, Friedlieber Ignác, Friedman Lipót, Frisch Ármin, Grósz Gusztáv, Gyulai Ágost, Gárdonyi Jenő, Gárdos Mór, Grósz Mór, Goldberger Simon, Goldschmied Lipót, Goldziher Ignác, Jancsó Benedek, Jászi Oszkár, Juszth Ármin, Kaufmann Dávid, Klein Mór, Klein József, Kohn Sámuel, stb.) 1874-00-00/1925-00-00 1877-00-00/1886-00-00 2 hollingerbox és egy box http://archives.milev.hu/index.php/banoczy-jozsef-iratai;dc 5 http://archives.milev.hu/index.php/magyar-zsido-leveltar;isdiah HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár