VII VII. Alapítványok HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
2015-08-23
Generated by qubit 1.2 2021-04-10 15:43:UTC English
VII. Alapítványok HU HJMA VII 1868-1943 PIH Alapítványi Ügyosztály egyes alapítványok iratai, hitközségi alapítványi nyilvántartókönyv HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
PIH Alapítványi Ügyosztály H6/5 Alapítványi nyilvántartókönyv a 1868 - 1931 Pesti Izraelita Hitközség nyilvántartólapok, abc sorrendben rendezve, esetenként az alapítvány irataival, gazdasági kimutatásokkal HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
Hungarian

Ács Béla Kaddis alapítvány a Dohány-utcai templomban Barna Károly dr. (2) Tüdőbetegek segélyezése Bartos Piroska (82) Alap. a leánygimnázium IV. osztályos tanulójának Baumgarten Ábrahám (25) 1. Hitközség Kórház javára 2. Pesti izr. Szegényeknek 3. Lovasberényi iskolásfiúknak 4. Lovasberényi szegényeknek 5. 10 szegény iskolásfiú felruházására 6. Rokonleány kiházasítási segélye Bernát-alap (26) Existentia alapítására kamatmentes kölcsön Braun Dávid (3, 27) 1. Kórházi ágyalap 2. gyermekkórházi ágyalap 3, Siketnéma Int. céljaira Braun Dávid és neje (81) Alap. a Siketnéma Int. céljaira Breitner L. Zsigmond (28) Segélyalap Breitner L. Zsigmond és neje (83) 1. Alap. a fiú és leánygimnázium kitűnő és szegénysorsú tanulóinak 2. Fiúárvaházi alap. Bródy József és neje Weissburg Fanny (4) 1. Tüdőbetegintézeti 2. Orvostovábbképző alap 3. Orvosszövetségi tansegély alap Buday-Goldberger Leó (29) Szegénysorsú úrinők segélyezése Catton Joachim (30) Özvegyek és árvák segélyezése ÍDetsinyi Lipót dr (31) Diamantstein Mór (32) Szegény szülő nők segélyezése Echrlich Bernát (50) Kiházasítási segély Egyesített Bródy-kórházi alap Egyesített fiúgimnáziumi alap Egyesített ösztöndíj alap Egyesített segélyalap Egyesített Wechselmann intézeti alap Eisler Mór (85) Ösztöndíj főgimnáziumi érdemes növendéknek Emunó (33) 1. Nyaraltatási alapítvány 2. Nyaraltatási alap szegény zsidó leánytanoncoknak Engelmann Zsigmond dr. (5, 34) 1. Kórházi ágyalap szegény betegeknek 2. Pesti ügyvédek szegény sorsú özvegyeinek és árváinak Engelmann Zsigmond dr. és neje (84) Szegény kiváló főiskolai ifjak támogatása Engelmann Zsigmond özvegye Eppinger Lázár(35) Lakbérsegély 1-2 szobás lakásokban élő családoknak Epstein Manó Jótékonysági alap (36) Feiwel Fülöp Lipót (51) Szegény zsidó hajadon menyasszony kiházasítási segélye Feleki Béla dr. (86) Hitközség leánygimnáziumi növendék ösztöndíja Felruházási alap Fenyő Ernő (7) Kórházi ágyalap Fenyő Ernő és Gelmann Minna Frey Béla (87) Főgimnáziumi növendék ösztöndíja Freystaedter Antal, lovag (88) Segély helybeli szegényeknek Fried Hermanné (68) Imaalapítvány az alapító férjéért és fiáért, sírjaik karbantartására Friedmann-Hegner Fülöp Iluka (89) Leánygimnáziumi növendék tanulmányi segélye Gelmann Minna és Fenyő Ernő (68a) Imaalapítvány az alapító férjéért és fiáért, sírjaik karbantartására Glück Adolf alap. iratok Glück Hani alap.iratok Glückstahl Simon dr. és neje (90) Tanulmányi segély fiú- és leánygimnáziumi növendékeknek Goldberger Leó, budai, dr. Szegénysorsú úrinők segélyezése Goldschmid Manó és neje (91) Tanulmányi segély a fiú-, a leánygimnázium és a rabbiképző növendékeinek Grauer Miksa és neje (92) Alap. a fiúgimnázium személyi és dologi kiadásainak részbeni fedezésére Griesz Benjáminné, özv. (37) 1. Felruházási alap. izr. budapesti szegény reáliskolai tanulók részére 2. Felruházási alap. középiskolai tanulók számára Günsberger József (93) Fiúárvaházi alap árvagyermekek taníttatására Haasz Joachim (52) Kiházasítási segélyalap szegény óbudai vagy pesti lányrokonainak Halmos Izor (38) 1. Alap. a Chevra Aggok Házának 2. Futoanyag-segély 3. Hitközség templom-alap 4. Szemérmes szűkölködőknek Halmos Lujza (8) Kórházi ágyalap a női osztályon Hay Lujza (39) 1. Alap. szegény beteg nőknek 2. Alap. özv. és munkaképtelen nőknek Hegner-Friedmann (40) Két elszegényedett budapesti kereskedőnek vagy iparosnak segély Herzfelder Horace (41) 1. Szegény gyermekeket gondozó intézetnek 2. Keresztény vallású gyermekeknek 3. Bécsi izr. hitközségnek Herzfelder Pál Alap Herzka Jakab (42) Alap. a hitközség kórház, iskola, chevra, és Talmud Tóra részére Hevesi Aranka Alap Hirsch Alfrédné dr. (94) Tanulmányi segély a zsidó leánygimnázium jó előmenetelű szegény tanulójának felekezeti különbség nélkül Hirsch Mór, báró (43) 1. Alap. az Izr. Patronage Egylet részére 2. Alap. a szünidei gyermektelepnek Hirsch Sándor (95) Ösztöndíj főgimnáziumi tanuló részére Holzmann Ármin (6) Kórházi ágyalap Jockl József és neje Jótékonysági Kálmán Miksa (97) Tanulmányi segély a PIH polgári leányiskola 3 növendékének Katz Livia (96) Ösztöndíj VIII. Osztályos leánygimnáziumi növendéknek Komlós Gábor és neje Izr. árvalány kiházasítási segély Korein György Pápai alap König Márta (98) Ösztöndíj vallásos, szegény jótanulónak a IV-VIII. Oszt. Növendékek a leánygimnáziumban Krausz Mihály A PIH fiúárvaházi alapítványára Kunewalder (44) Kamatmentes kölcsön szegény zsidó kiskereskedőknek, házalóknak és kofáknak László Gyuláné Alap Lázár Ignácné, dr., özv. Szegény özvegyek és tanulók gyámolítására Lederer Ede (45) Jótékonysági alap. Major Áron és neje (53) 1. Kiházasítási segély 2. Szigorlati segély 3. Segély ipari üzem első berendezésére Mauthner Pál (99) Alap. a fiú- valamint a leánygimnázium szegény sorsú, jó előmenetelű tanulójának Nagler József (9, 46) 1. Szegény betegeknek 2. Szegény tüdőbajos főisk. hallgatóknak 3. Aggok és szegények segélyezése Nagy György Neumann Henrik Segély Pezuska Irma (10) Bródy kórházi ágyalap szegény betegek közös kórtermi ápolására Popper Sigfried és neje Engel Rozália kiházasítási alap Redlich Kornélné (11) Bródy kórházi alap szükségletek fedezésére Reismann József és neje(100) Fiú és leánygimnázium zsidó tantárgyban legkiválóbb tanulója részére Reisz Manó Zsidó vallású szigorló orvosok segélyalapja Reisz Manó és neje Hitk. céljaira alap. Roth József és neje Kiházasítási alap Rudenszky Józsefné (101) Jutalom elemi leányiskolai növendéknek Schattelesz Fülöpné, özv. (69) Haszkara alapítvány a Páva utcai templomban - maradványa szegény diákoknak Schauengel Bernát (102) Tanulmányi segély iskolai tanulónak Schauengel Márta és Bernát (56) Eljegyzett hajadon segélyezése, aki egyházi házasságot is köt Schlesinger Jakabné (103) Elemi iskolai ösztöndíj Schön Ármin Alapítványi letét Schwarz Adolf (12) Tüdőbeteg szanatóriumi alap Schwarz Vilmosné, dr. (105) Tanulmányi segély Singer Albert (48, 54) 1. Segélyalap a MIKÉFE-nél nevelt fiú önállósításához 2. Segélyalap leányárvaházi növendék kiházasítására 3. PIH leányárvaházi növendék kiházasítására Spitzer Gerzson (55) Kiházasítási segély Stein Józsefné (104) Tanulmányi segély szegény tanulónak Surányi Béla és neje Kórházi ágyalap Szabó Józsefné (13, 57) 1. Tüdőbeteg alap 2. Kiházasítási segély 3. Vakintézeti alap Szegő Miksa (106) Ösztöndíj a fiú- és leánygimnázium tanulóinak Taub Nina (47) Gyógysegély Taub Salamon (58) Segénysorsú leányrokon kiházasító segélye, vagy szegény férfirokon támogatása Timár Jenő, dr. 1. Kaddismondás Chesván hó 19-én 2. Zsidó szegények segélyezése Toldi Józsefné(71) Fiúárvaház általános céljaira Vogel Ödön (14) Tüdőszanatóriumi alap Wahrmann Sándor (107) 1. Középiskolai alapítvány 2. Alapítvány a Tanítóképző Intézet 2 tanulójának 3. Községi tanodai alap Wechselmann Ignác (49) Szegény gyermekek felruházása Wechselmann Ignác és neje Neuscloss Zsófia alap. Weinmann Fülöp dr. és neje Elszegényedett özvegy nők és férfiak segélyezése Weinmann Fülöpné, dr. (108) Fiú és leánygimnáziumi alap. Wertheimer A. (111) Beth-Hamidras céljaira Wertheimer Adolf és neje (109) Tankönyvsegély a gimnázium tanulóinak Wertheimer Adolfné (112) Tankönyvsegély a fiú ill. leánygimnázium tanulóinak Winterberg Gyula (113) Fiúgimnáziumi Alap. Wolf Bernát Wolf Livia (115) Ösztöndíj vallásos, hazafias leánygimnáziumi növendéknek Zilzer Artúr és neje (70) Haszkara alap. a Páva utcai templom javára, maradványa szegény diákok segélyezésére Zwillinger Adolf Kórházi ágyalap

Pesti Izraelita Hitközség

VII:

-

kutatható

gazdasági iratok kivételével az általános repr. feltételek szerint

Látványraktár2 L2_A2_15 Gomperz Lipót alapítvány iratai 1 1919-1943 Látványraktár2 L2_G3_41 Ehrlich Mózes alapítvány iratai 2 1896-1921 B8/1 Lövy Mór és Jozefa alap 3 1911-1914

Löwy Mór és Jozefa alap. Elismerő oklevele Hübsch Frigyes r. 1911, 1914 1 db + Hübsch Alfréd kérése + oklevél Szalkai Gézának

B8/1 Kann Ármin alapítvány 4 1908-1909 Kann Ármin alapítvány HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Kann Ármin féle alapítvány iratai 1908, 1909

Kann Ármin alapítvány
B8/1 Wodianer alapítvány 5 1908 Wodianer alapítvány iratok HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
Wodianer alapítvány
B8/1 Hevesi Simon Bibliatanulmányi alapítvány 6 1943 Hevesi Simon Bibliatanulmányi alapítvány elismerő oklevél HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Hevesi Simon Biblia-tanulmányi alapítvány - elismerő oklevél, kitöltetlen. 1943

Hevesi Simon Bibliatanulmányi alapítvány
Weinmann Fülöp és Pollatschek Róza alapítványa 7 1912 Weinmann alapítvány iratok HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

iratok

Weinmann alapítvány
T1_A_21 Bródy Zsigmond kórházalap 8 1909 Bródy Zsigmond kórházalapítvány 1 pallium HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
Bródy Zsigmond kórházalapítvány

helyben fennmaradt iratok

T1_Q_31 Gomperz Zsigmond és Róza Országos Izr. Tanítónőképző Alapítvány 9 1917-1942 Gomperz Zsigmond és Róza alapítvány 1 pallium HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
Gomperz Zsigmond és Róza alapítvány

Helyben fennmaradt iratanyag