View archival description

File a - Alapítványi nyilvántartókönyv
Reports

Part of VII. Alapítványok

Identity area

Reference code

HU HJMA VII-a

Title

Alapítványi nyilvántartókönyv

Date(s)

  • 1868 - 1931 (Creation)

Level of description

File

Extent and medium

nyilvántartólapok, abc sorrendben rendezve, esetenként az alapítvány irataival, gazdasági kimutatásokkal

Context area

Name of creator

Pesti Izraelita Hitközség

Administrative history

Archival history

VII:

Immediate source of acquisition or transfer

Content and structure area

Scope and content

Ács Béla
Kaddis alapítvány a Dohány-utcai templomban

Barna Károly dr. (2)
Tüdőbetegek segélyezése

Bartos Piroska (82)
Alap. a leánygimnázium IV. osztályos tanulójának

Baumgarten Ábrahám (25)
1. Hitközség Kórház javára
2. Pesti izr. Szegényeknek
3. Lovasberényi iskolásfiúknak
4. Lovasberényi szegényeknek
5. 10 szegény iskolásfiú felruházására
6. Rokonleány kiházasítási segélye

Bernát-alap (26)
Existentia alapítására kamatmentes kölcsön

Braun Dávid (3, 27)
1. Kórházi ágyalap
2. gyermekkórházi ágyalap
3, Siketnéma Int. céljaira

Braun Dávid és neje (81)
Alap. a Siketnéma Int. céljaira

Breitner L. Zsigmond (28)
Segélyalap

Breitner L. Zsigmond és neje (83)
1. Alap. a fiú és leánygimnázium kitűnő és szegénysorsú tanulóinak
2. Fiúárvaházi alap.

Bródy József és neje Weissburg Fanny (4)
1. Tüdőbetegintézeti
2. Orvostovábbképző alap
3. Orvosszövetségi tansegély alap

Buday-Goldberger Leó (29)
Szegénysorsú úrinők segélyezése

Catton Joachim (30)
Özvegyek és árvák segélyezése

ÍDetsinyi Lipót dr (31)

Diamantstein Mór (32)
Szegény szülő nők segélyezése

Echrlich Bernát (50)
Kiházasítási segély

Egyesített Bródy-kórházi alap

Egyesített fiúgimnáziumi alap

Egyesített ösztöndíj alap

Egyesített segélyalap

Egyesített Wechselmann intézeti alap

Eisler Mór (85)
Ösztöndíj főgimnáziumi érdemes növendéknek

Emunó (33)
1. Nyaraltatási alapítvány
2. Nyaraltatási alap szegény zsidó leánytanoncoknak

Engelmann Zsigmond dr. (5, 34)
1. Kórházi ágyalap szegény betegeknek
2. Pesti ügyvédek szegény sorsú özvegyeinek és árváinak

Engelmann Zsigmond dr. és neje (84)
Szegény kiváló főiskolai ifjak támogatása

Engelmann Zsigmond özvegye

Eppinger Lázár(35)
Lakbérsegély 1-2 szobás lakásokban élő családoknak

Epstein Manó Jótékonysági alap (36)

Feiwel Fülöp Lipót (51)
Szegény zsidó hajadon menyasszony kiházasítási segélye

Feleki Béla dr. (86)
Hitközség leánygimnáziumi növendék ösztöndíja

Felruházási alap

Fenyő Ernő (7)
Kórházi ágyalap

Fenyő Ernő és Gelmann Minna

Frey Béla (87)
Főgimnáziumi növendék ösztöndíja

Freystaedter Antal, lovag (88)
Segély helybeli szegényeknek

Fried Hermanné (68)
Imaalapítvány az alapító férjéért és fiáért, sírjaik karbantartására

Friedmann-Hegner

Fülöp Iluka (89)
Leánygimnáziumi növendék tanulmányi segélye

Gelmann Minna és Fenyő Ernő (68a)
Imaalapítvány az alapító férjéért és fiáért, sírjaik karbantartására

Glück Adolf
alap. iratok

Glück Hani
alap.iratok

Glückstahl Simon dr. és neje (90)
Tanulmányi segély fiú- és leánygimnáziumi növendékeknek

Goldberger Leó, budai, dr.
Szegénysorsú úrinők segélyezése

Goldschmid Manó és neje (91)
Tanulmányi segély a fiú-, a leánygimnázium és a rabbiképző növendékeinek

Grauer Miksa és neje (92)
Alap. a fiúgimnázium személyi és dologi kiadásainak részbeni fedezésére

Griesz Benjáminné, özv. (37)
1. Felruházási alap. izr. budapesti szegény reáliskolai tanulók részére
2. Felruházási alap. középiskolai tanulók számára

Günsberger József (93)
Fiúárvaházi alap árvagyermekek taníttatására

Haasz Joachim (52)
Kiházasítási segélyalap szegény óbudai vagy pesti lányrokonainak

Halmos Izor (38)
1. Alap. a Chevra Aggok Házának
2. Futoanyag-segély
3. Hitközség templom-alap
4. Szemérmes szűkölködőknek

Halmos Lujza (8)
Kórházi ágyalap a női osztályon

Hay Lujza (39)
1. Alap. szegény beteg nőknek
2. Alap. özv. és munkaképtelen nőknek

Hegner-Friedmann (40)
Két elszegényedett budapesti kereskedőnek vagy iparosnak segély

Herzfelder Horace (41)
1. Szegény gyermekeket gondozó intézetnek
2. Keresztény vallású gyermekeknek
3. Bécsi izr. hitközségnek

Herzfelder Pál
Alap

Herzka Jakab (42)
Alap. a hitközség kórház, iskola, chevra, és Talmud Tóra részére

Hevesi Aranka
Alap

Hirsch Alfrédné dr. (94)
Tanulmányi segély a zsidó leánygimnázium jó előmenetelű szegény tanulójának felekezeti különbség nélkül

Hirsch Mór, báró (43)
1. Alap. az Izr. Patronage Egylet részére
2. Alap. a szünidei gyermektelepnek

Hirsch Sándor (95)
Ösztöndíj főgimnáziumi tanuló részére

Holzmann Ármin (6)
Kórházi ágyalap

Jockl József és neje
Jótékonysági

Kálmán Miksa (97)
Tanulmányi segély a PIH polgári leányiskola 3 növendékének

Katz Livia (96)
Ösztöndíj VIII. Osztályos leánygimnáziumi növendéknek

Komlós Gábor és neje
Izr. árvalány kiházasítási segély

Korein György
Pápai alap

König Márta (98)
Ösztöndíj vallásos, szegény jótanulónak a IV-VIII. Oszt. Növendékek a leánygimnáziumban

Krausz Mihály
A PIH fiúárvaházi alapítványára

Kunewalder (44)
Kamatmentes kölcsön szegény zsidó kiskereskedőknek, házalóknak és kofáknak

László Gyuláné
Alap

Lázár Ignácné, dr., özv.
Szegény özvegyek és tanulók gyámolítására

Lederer Ede (45)
Jótékonysági alap.

Major Áron és neje (53)
1. Kiházasítási segély
2. Szigorlati segély
3. Segély ipari üzem első berendezésére

Mauthner Pál (99)
Alap. a fiú- valamint a leánygimnázium szegény sorsú, jó előmenetelű tanulójának

Nagler József (9, 46)
1. Szegény betegeknek
2. Szegény tüdőbajos főisk. hallgatóknak
3. Aggok és szegények segélyezése

Nagy György

Neumann Henrik
Segély

Pezuska Irma (10)
Bródy kórházi ágyalap szegény betegek közös kórtermi ápolására

Popper Sigfried és neje Engel Rozália
kiházasítási alap

Redlich Kornélné (11)
Bródy kórházi alap szükségletek fedezésére

Reismann József és neje(100)
Fiú és leánygimnázium zsidó tantárgyban legkiválóbb tanulója részére

Reisz Manó
Zsidó vallású szigorló orvosok segélyalapja

Reisz Manó és neje
Hitk. céljaira alap.

Roth József és neje
Kiházasítási alap

Rudenszky Józsefné (101)
Jutalom elemi leányiskolai növendéknek

Schattelesz Fülöpné, özv. (69)
Haszkara alapítvány a Páva utcai templomban - maradványa szegény diákoknak

Schauengel Bernát (102)
Tanulmányi segély iskolai tanulónak

Schauengel Márta és Bernát (56)
Eljegyzett hajadon segélyezése, aki egyházi házasságot is köt

Schlesinger Jakabné (103)
Elemi iskolai ösztöndíj

Schön Ármin
Alapítványi letét

Schwarz Adolf (12)
Tüdőbeteg szanatóriumi alap

Schwarz Vilmosné, dr. (105)
Tanulmányi segély

Singer Albert (48, 54)
1. Segélyalap a MIKÉFE-nél nevelt fiú önállósításához
2. Segélyalap leányárvaházi növendék kiházasítására
3. PIH leányárvaházi növendék kiházasítására

Spitzer Gerzson (55)
Kiházasítási segély

Stein Józsefné (104)
Tanulmányi segély szegény tanulónak

Surányi Béla és neje
Kórházi ágyalap

Szabó Józsefné (13, 57)
1. Tüdőbeteg alap
2. Kiházasítási segély
3. Vakintézeti alap

Szegő Miksa (106)
Ösztöndíj a fiú- és leánygimnázium tanulóinak

Taub Nina (47)
Gyógysegély

Taub Salamon (58)
Segénysorsú leányrokon kiházasító segélye, vagy szegény férfirokon támogatása

Timár Jenő, dr.
1. Kaddismondás Chesván hó 19-én
2. Zsidó szegények segélyezése

Toldi Józsefné(71)
Fiúárvaház általános céljaira

Vogel Ödön (14)
Tüdőszanatóriumi alap

Wahrmann Sándor (107)
1. Középiskolai alapítvány
2. Alapítvány a Tanítóképző Intézet 2 tanulójának
3. Községi tanodai alap

Wechselmann Ignác (49)
Szegény gyermekek felruházása

Wechselmann Ignác és neje Neuscloss Zsófia alap.

Weinmann Fülöp dr. és neje
Elszegényedett özvegy nők és férfiak segélyezése

Weinmann Fülöpné, dr. (108)
Fiú és leánygimnáziumi alap.

Wertheimer A. (111)
Beth-Hamidras céljaira

Wertheimer Adolf és neje (109)
Tankönyvsegély a gimnázium tanulóinak

Wertheimer Adolfné (112)
Tankönyvsegély a fiú ill. leánygimnázium tanulóinak

Winterberg Gyula (113)
Fiúgimnáziumi Alap.

Wolf Bernát

Wolf Livia (115)
Ösztöndíj vallásos, hazafias leánygimnáziumi növendéknek

Zilzer Artúr és neje (70)
Haszkara alap. a Páva utcai templom javára, maradványa szegény diákok segélyezésére

Zwillinger Adolf
Kórházi ágyalap

Appraisal, destruction and scheduling

Accruals

System of arrangement

Conditions of access and use area

Conditions governing access

kutatható

Conditions governing reproduction

gazdasági iratok kivételével az általános repr. feltételek szerint

Language of material

  • Hungarian

Script of material

Physical characteristics and technical requirements

Finding aids

Allied materials area

Existence and location of originals

Existence and location of copies


Related units of description

Notes area

Access points

Subject access points

Place access points

Name access points

Description control area

Description identifier

Institution identifier

Rules and/or conventions used

Status

Level of detail

Dates of creation revision deletion

Language(s)

Script(s)

Sources

Rights area

Accession area

Actions