Browse Subjects

Subjects Results
1600/1944-es rendelet végrehajtásához kapcsolódó iratok 7
1848 emlékezete 2
1848-1849 forradalom és szabadságharc 2
1939:IV. törvény 5
1956-os forradalmat követő kivándorlás 1
6136/1944. VII. B.M. miniszteri rendelet 15
Adminisztráció 2
Adományok 15
Adóügyek 31
Agudat Israel 1
Ahavat Cion Egylet 1
Alapítvány 6
Alapszabály 27
Album 2
Államosítás 5
Államosítás 1
Állampolgárság 1
Állampolgársági iratok 5
Alliance Israelite Universelle 1
American Jewish Joint Distribution Committee 3
Antiszemitizmus 2
Anyakönyv 9
Anyakönyvezés 8
Anyakönyvi iratok 23
Anyanyelv 1
Archontológia 2
Árvák segélyezése 1
Bank-letét, holokauszt / Bank-deposit, Holocaust 3
Bikur Holim 2
Bizonyítványok (iskolai) 5
Búcsúlevél 1
Budapesti Cionista Egyesület 1
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 1
Bundesentschädigungsgesetz (BEG) 1
Bundesrückerstattungsgesetz (BRüG) 4
Cedaka 2
Centenárium 1
Cionizmus / Zionism 9
Családtörténet 1
Csendőrség 2
Csillagos házak 3
Csoportos útlevél 5
DEGOB 2
DEGOB Igazolvány 6
Demográfia 3
Deportálás 12
Die Welt 2
Díszalbum 3
Dolgozó Palesztina Magyarországi Blokkja 1
Dunába lövés 1
Egyesület 10
Egyetemi Nyomda 1
Egylet 2
Eichmann-per 3
Élelmiszer-jegy 3
Elhagyott javak 8
Első világháború 1914-1918 9
Emancipáció 1
Emancipációs törvény, 1867 / Emancipation law, 1867 2
Embermentés - holokauszt 7
Emlékkönyv 1
Esketési beszéd 1
Eskü 1
Esküvői meghívó 1
Esti Újság 1
Európai zsidóság 1
Farbenindustrie AG 1
Federation of Hungarian Jews in America 1
Feljelentőlevél 1
Feloszlatás 2
Fényképek 28
Foglalkozás / Occupation 2
Földesúri privilégium 1
Gabella 4
Galíciai zsidók 3
Genealógia 1
Gettó 6
Gettó - élelmezés 2
Gettó - üzemek 1
Gettó térkép 1
Gettókórház 3
Gettórendőrség 5
Gettósítás 16
Goldmark terem 2
Gyászbeszéd 1
Gyermekek 1
Habsburg laudáció 2
Hadikölcsön 1
Hadiüzem 1
Hadviseltek Bizottsága 2
Häftlings-personalkarte 1
Halachikus problémák 7
Halálmenet 1
Halotti értesítő 1
Hasomer Hacair 1
Hauptausschuss Ehemalinger Politischer Haftlinge 1
Hazafias cselekedetek 1
Házassági kihirdetés 1
Házassági szerződés 1
Héber nyelv 1
Hevra Kadisa 38
HIAS (Hebrew Immigrant Aid Society) 3
Hilfsverein für Galizische Juden zu Kolomea 4
Hitközségi alkalmazottak 9
Hitközségi szervezet 25
Hitközségi tagok 6
Hitközségi választások 3
Holokauszt / Holocaust 23
Holokauszt emlékmű 14
Holokauszt emléknap 7
Holttányilvánítás 2
Horthy 1
Huszadik Század 1
Ichud 1
Igazolás 9
Igazolvány 4
Iktatókönyv 6
Ingatlantulajdon 2
Internálás 8
Internálótábor - Bácstopolya 2
Internálótábor - Csörgő 1
Internálótábor - Garany 1
Internálótábor - Horthyliget 1
Internálótábor - Kolombusz utca 1
Internálótábor - Magdolna utca 1
Internálótábor - Páva utca 1
Internálótábor - Ricse 1
Internálótábor - Rökk Szilárd utca 1
Internálótábor - Szabolcs utca 1
Irattári segédlet 1
Iskola 19
Iskola-alap 2
Izrael 2
Jahrzeit lista 2
Jegyzőkönyv 71
Jesiva 1
Jótékonyság 2
Jubileum 2
Judaica (folyóirat) 1
Kántor 2
Kárpátaljai segélyezés 2
Kárpótlási iratok 11
Katonai iratok 1
Kelengye 1
KEOKH 5
Keren Kajemet 5
Kereskedelmi iratok 2
Kereskedő 1
Keresztény egyházak 1
Kiállítások 1
Kifosztás 11
Kirjath Sepher 1
KISOK pálya 2
Kitért zsidók 1
Kivételezettségi igazolás 1
KMSZ 101/12 1
KMSZ 101/13 1
KMSZ 101/14 2
KMSZ 101/205 1
KMSZ 101/206 1
KMSZ 101/305 1
KMSZ 101/309 1
KMSZ 101/320 1
KMSZ 101/322 1
KMSZ 101/324 1
KMSZ 101/339 2
KMSZ 101/35 1
KMSZ 101/350 1
KMSZ 101/359 3
KMSZ 101/52 1
KMSZ 101/605 2
KMSZ 101/606 1
KMSZ 101/VÉP 1
KMSZ 102/208 1
KMSZ 103/303 1
KMSZ 103/305 1
KMSZ 103/4 1
KMSZ 104/6 1
KMSZ 105/14 1
KMSZ 105/31 1
KMSZ 105/5 1
KMSZ 105/6 1
KMSZ 105/7 1
KMSZ 105/8 1
KMSZ 107/15 1
KMSZ 107/21 1
KMSZ 107/307 1
KMSZ 107/316 1
KMSZ 108/2 1
KMSZ 108/57 1
KMSZ 108/84 1
KMSZ 109/15 1
KMSZ 109/23 1
KMSZ 109/24 1
KMSZ 110/64 1
KMSZ 111/305 1
KMSZ 217/88 1
KMSZ 405 1
KMSZ 482 1
KMSZ 701/1 1
KMSZ 701/40 1
KMSZ 701/XXXI 1
KMSZ 705/1 1
KMSZ III/2 1
KMSZ VEP 114 1
Kollaboráció 1
Költségvetés 2
Komaegylet 3
Kongresszus 1868/1869 1
Körlevél 1
Kormányzói mentesítés 1
Körösmező / Kamenyec-Podolszkij 1
Körülmetélés 1
Kossuth centenárium 1
Közösségi böjt, gyásznap 1
Közösségszervezés 1
Központi szervezet 1
Lágerleírás 20
Lakáshivatal 1
Lakásleltár / List of goods 2
Lakhatási engedély 1
Lányoktatás 1
Levelezés 1
Macesz-ellátás 1
Magyar Deportáltak Delegációja 1
Magyar Izraeliták Pártfogó Irodája 3
Magyar Zsidó Hitközségek Országos Szövetsége 1
MEASZ munkaszolgálat igazolás 1
Megemlékezés 2
Meghívó 5
Memorial du Martyr Juif Inconnu 2
Menekült igazolvány 1
Menekültek segélyezése 3
Menház 1
Mentesítés 6
Mérnöki Kamara 1
Millennium, 1895 1
Millenniumi Országos Kiállítás 1
Miniszterelnöki rendelet 10400/1946 1
Miniszterelnöki rendelet 7690/1948 1
Móhel 1
Munka-dokumentumok 1
Munkaszolgálat 40
Munkaszolgálat, nők 2
Munkaszolgálatosok Országos Szövetsége 1
Művészeti gyűjtemény / Art collection 1
Nácizmus Magyarországi Üldözötteinek Országos Érdekvédelmi Szervezete 1
Napló 10
Nemzetközi szervezetek 3
Népbíróság 4
Népbíróságok Országos Tanácsa 1
Nér Tamid 1
Névlista 25
Névlista - Holokauszt vonatkozású 46
Névmagyarosítás 2
Nőegylet 7
Nők 2
Numerus clausus 1
Nyaralás 1
Nyilasok 2
Nyilvántartó karton 1
Nyilvántartó könyv 1
Obsit 2
Óbudai Izraelita Hitközség 1
Olimpia 1
OMIKE 3
OMZSA járulék 6
Önállósító Hitelszövetkezet 1
Önéletrajz 4
Operaénekesnő 1
Organisation Todt 1
Orgona 1
Országos Magyar Zsidó Segítő Akció 3
Országos Rabbi Egyesület 2
Országos Zsidó Helyreállítási Alap 4
Országos Zsidó Segítő Bizottság, OZSSB 2
Orvos 6
Összeírás 8
Palesztina Segély 2
Palesztinát Támogató Egylet 1
Párbaj 1
Parlamenti képviselő 1
Pénztárkönyv 27
Pénztárnapló 5
Pénzügyi főkönyv 4
Pester Lloyd 1
Peszach 4
Pinkasz 2
Plakát 1
Pogrom 1
Polgári Demokrata Párt 1
Prédikáció 68
Pro Palesztina Szövetség 2
Purimspiel 1
Rabbi 15
Rabbi vizsga / képesítés 1
Rabbiképző 1
Rabbiszerződés 5
Righteous Among the Nations / Yad VaShem 6
Ruhagyűjtő század 1
Sárga csillag 3
Schutzpass 13
Segélyezés 14
Segélyszervezet 20
Sírhelynyilvántartás 3
Speciális ima, megemlékezés 1
Statisztikai adatok 18
Statutum 1
Svéd állampolgárság 1
Szeretetotthon 6
Szertartási tárgyak 1
Színház 1
Szociális ellátás 5
Szolgálati jegy 1
Szombatosok 1
Tábori levelezőlap 9
Tagnyilvántartás 7
Tanító 2
Telefon lefoglalása 2
Temetési beszéd 1
Temető 7
Tiferesz Bahurim 1
Történelem 2
Történész 1
Tudós 1
Túlélők 3
Türelmi adó 1
Új Élet 5
Újjáépítés 4
Újjáépítési Minisztérium 1
Újraszervezés 19
Újvidéki vérengzés 1
Ungarlandische Jüdische Zeitung 1
Unifikáció, 1950 1
Uradalmi zsidók 2
Uralkodó, Ferenc József 5
Uralkodó, Habsburg 1
Uralkodó, IV. Károly 2
Urbárium 1
Útlevél 4
Utódaink reménysége 1
VAC 1
Vádirat a nácizmus ellen - dokumentumgyűjtés 1
Választójog 4
Vallásoktatás 1
Vallásváltoztatás - kitérés 3
Vándorkönyv (iparos tanuló) 1
Városi hatóságok 1
Vendégkönyv 1
Veszteséglista 1
Visszaemlékezés - Holokausztra 30
VKM 1191/1888 rendelet 1
YIVO 1
Zionistisches Zentralbureau 1
Zsidó Múzeum 4
Zsidó Rekonstrukciós Alap 1
Zsidó Tanács 15
Zsidó Tanács felelőssége 2
Zsidó Világkongresszus 11
Zsidótörvények 21
Zsinagóga 20
Zsinagóga avatás 5
Zsinagóga eladás 1
Zsinagógaépítés 11
Zsinagógai ülésnyilvántartás 4
Zsoldkönyv 5
Results 1 to 366 of 366
results per page

Actions