Actor browse options

Browse Authority record / fondképző

Name Updated
Rosenfeld József 2021. december 27. 0:32
Wellisch család 2021. december 27. 0:19
Schwartz Mózes 2021. december 27. 0:19
Galgóci Izraelita Hitközség 2021. december 27. 0:16
Weber Isaak, magid 2021. december 26. 23:59
Hilfsverein für Galizische Juden zu Kolomea 2021. december 26. 23:37
Löw Sámuel 2021. december 26. 23:22
Nyitrai Izraelita Hitközség 2021. december 26. 23:22
Satin Simon 2021. december 26. 23:14
Zipser Sándor 2021. december 26. 21:30
Results 71 to 80 of 1051
results per page