Actor browse options

Browse Authority record / fondképző

Name Type
Zsoltár segélyező egylet Corporate body
Zsolt Béla Person
Zsoldos Jenő Person
Zsidókérdést Kutató Magyar Intézet Corporate body
Zsidó Világkongresszus magyarországi tagozata Corporate body
Zsidó Világkongresszus Információs Osztálya
Zsidó Magyar Közművelődési Egyesület Corporate body
Zsidó Magyar Főiskolai Hallgatók Országos Szövetsége Corporate body
Zsidó Kórház
Zsidó Gimnázium Barátainak egyesülete
Zsidó Gimnázium Corporate body
Zsámbéki hitközség Corporate body
Zombori hitközség
Zoltai Gusztáv Person
Zipser Sándor
Zipser Mayer
Zilahi hitközség Corporate body
Ziegler Ignác
Zalaszentgróti Izraelita Hitközség
Zalaszentgróti Izraelita Hitközség Corporate body
Zalai-Dér házaspár Family
Zalai András
Zalaegerszegi Izraelita Hitközség
Zádor István Person
World Jewish Congress
Wollák Paula
Wolfner József
Wolf Jenőné
Wohl Hugóné Pilischer Margit
Wodianer alapítvány
Wittmann Móric
Wittgenstein, Paul
Wirth Péter Person
Winkler Noémi
Winkler Ernő Person
Willinger Józsefné Person
Widor Leó
Wézel-Diósi Sámuel
Wetzler, Alfred
Wertheimer Adolf Person
Weltner Gyula Person
Weltbrügel-Blum Ilka
Wellisch család
Wellesz Gyula
Weiszburg Gyula Person
Weisz Sámuel
Weisz Samu Person
Weisz Salamon
Weisz Miksa Person
Weisz Margit
Weisz Emil Person
Weisz Ármin
Weinmann Éva Person
Weinmann alapítvány
Weiner Antal Person
Weinberger Jolanda Gemma
Weinberger Erzsébet
Weil Dávid
Weber Isaak, magid Person
Wax Aladár Person
Wallaszné
Wahrmann Mór Person
Wahrmann Izrael
Vörösmarty cserkészcsapat
Volenszky Paula
Victoria Vívó Club
Veszprémi hitközség Corporate body
Vészi Margit
Vértesi zsidó közösség
Vértesi Zsidó Hitközség
Venetianer Lajos Person
Veisz Mártonné
Végvári József
Vass Zsuzsanna
Vas Zoltán
Várpalotai hitközség Corporate body
Várpalotai Chevra Kadisa
Várnai Imre
Varjanka János, Varjanka Erika
Varjanka János Person
Varjanka Erika Person
Varga Jenő
Varga Jenő
Varga Edit Julianna
Varga Edit
Varga (Weisz) Gyula
Varga (Pollák) Márton
Váradi László
Vámosmikolai hitközség Corporate body
Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium
Vajda Zsigmond
Vajda Béla
Vágújhelyi hitközség Corporate body
Vadász Lajosné
Vadász Gábor
Váci hitközség Corporate body
V. Ferdinánd
Ungvári zsidó közösség
Ullmann Fülöp
Újpesti Izraelita Hitközség Corporate body
Újkécskei hitközség Corporate body
Tyroler József Person
Tury Miklós
Trencséni hitközség Corporate body
Traubkatz Izidor
Tótkomlósi hitközség Corporate body
Tóth Emil Person
Tótfalui hitközség
Törökszentmiklós Corporate body
Thomán Imre
The Society for the Research of the HIstory of the Zionist Youth Movement in Hungary
Téti izr. hitközség Corporate body
Temesvári Izraelita Hitközség Corporate body
Tauber Salamon Person
Tauber Mór
Tatai hitközség Corporate body
Tatai Chevra Kadisa
Tassi Hitközség Corporate body
Tarpai hitközség Corporate body
Tarján MIhályné Person
Tarján Mihály Person
Tardos-Tauszig Ármin Person
Tardi hitközség Corporate body
Tapolcai hitközség Corporate body
Takács Sándor
Tabi hitközség Corporate body
Szűcs Anna
Sztehlo Istvánné
Szombathelyi Izraelita Hitközség
Szombathelyi Ferenc
Szolnoki hitközség Corporate body
Szobotka Malvin
Szlezák Istvánné
Szirtes Dr
Szinnai Oszkárné
Szini hitközség
Szilvás Jánosné
Szilárd Béla Person
Szilágyi Sándor
Szilágyi Imre
Szigetvári Izraelita Hitközség
Szép Ernő
Szentesi hitközség
Szenes Hanna
Szenes Adolf
Szemere László
Szekszárdi Izraelita Hitközség
Székesfehérvári Izraelita Hitközség Corporate body
Székely Rózsa
Székely Éva
Székely Endre
Székely Artúr
Szegő Pál Person
Szegő Ilona
Szegedi Izraelita Hitközség Corporate body
Szauer Ignác
Szarvasi Izraelita Hitközség Corporate body
Szántó Miklósné
Szálasi Ferenc
Szalai Antal Person
Szakács József
Szabolcsi Miksa Person
Szabolcsi Lajos
Svéd nagykövetség
Surányi-Unger Tivadar
Sümeg Corporate body
Sugár Gyula
Südfeld Gabriel
Subert Istvánné
Sturm Albert
Strelinger Gyuláné
Streiker Simon
Strauss Zsigmondné
Strauss Gitta
Strauss Adolf
Strasszmann Gizella
Stössel Jakab
Stöckler Lajos
Steuer Ábrahám Person
Sternberg zongoragyár Corporate body
Sternberg Zongoragyár
Stern Sándor
Stern Samuné
Stern Samu
Stern Rózsika
Stern Moritz
Stern Jenőné Landler Irma
Stern Gáspár
Stern Berta
Steinherz Jakab Person
Steinhardt Jakab
Steiner Sáje
steiner család
Steinberg Zongoragyár
Spitzer Mór
Spitzer Márk
Spitzer Lászlóné
Spitzer József
Spitzer Erzsébet
Spira Salamon
Spira Jakab Person
Spatz Emánuel
Sós Endre
Soproni hitközség Corporate body
Sonnenfeld Lili
Somogyi László Person
Somfainé Pados Mária
Somfainé Pados Mária
Sólyom János
Soltvadkerti Izraelita Hitközség
Solti és Boskovits
Slezack Elisabeth
Skreinka Lázár
Siófoki Izr. Hitközség Corporate body
Singer Salamon
Singer Ödön Person
Singer Leó
Singer Jakab Person
Singer István
Singer Bernát Person
Simai Sándorné Person
Silfinger Boris
Silbiger Boris Person
Silbermann Zsigmond
Silbermann Simonné
Silbermann Józsa
Silbermann Jakab
Silberfeld Jakab Person
Siklósi Izraelita Hitközség
Sepsiszentgyörgy Corporate body
Selmeczi Károly
Selmeczi (Skonda)István
Sebők György és neje
Sebestyén Jánosné
Schweitzer József Person
Schweitzer család
Schwarz Józsefné
Schwartz Sándor
Schwartz Mózes
Schwartz Miklósné Klein Róza
Schwartz László
Schwartz István
Schwartz Erzsébet Dr.
Schwartz Dávid
Schwarcz Zoltán
Schwarcz Sándor Person
Schwarcz Pál
Schwarcz Jakab Person
Schwab Löw Person
Schvarcz Gyula
Schütz-Harkányi Edéné
Schütz, Max Person
Schuschny Henrik
Schultheisz Miksa Person
Schultheisz Emil Person
Schulteisz család
Schulhof Géza
Schreiber Ignác
Schrecker Gáborné Bachrach Edit
Schrecker Gábor
Schorr Mór Person
Schönwald Péter
Schönfeld Judit Person
Schön Gerzson
Schmidt József
Schmideg Juliska
Scheiber Sándor Person
Schalk Imre, Schalk Vera, Schalk Erika
Sátoraljaújhelyi hitközség Corporate body
Satin Simon Person
Sashalom Corporate body
Sárvár Corporate body
Sármási Hevra Kadisa
Sárbogárdi Izraelita Hitközség Corporate body
Sándor Vilmos
Sándor Pálné
Sándor Pál
Sándor László Person
Sámson Aranka
Saly Mayer
Salom Eliezer Halberstam
Salgó Sándor
Salczer Salamon
Salamon Vilmos Person
Salamon család
Sajószentpéteri hitközség Corporate body
Sajó Edit Person
Ruzicska Samuné
Rudolfer Antal Person
Rudas Béla
Rubinstein Mátyás Person
Rubinstein László
Rubin Illés
Rozner László, dr. Person
Rozgonyi Ilona
Rózenzveig Árpád
Rottberger Jakab Dávid Person
Roth Siegfried
Roth F. dr.
Róth Emil Person
Rosenzweig Lipót
Rosenthal Manó
Rosenthal Béláné
Rosenstein Mór Person
Rosenfeld Margit
Rosenfeld Margit
Rosenfeld József Person
Rosenblum Manó
Rosenberg Józsefné
Rosenberg Gyula
Rosenbaum, Moses Hayim Lits
Rosenak Miksa Person
Rónai Sándor
Rona, Andres Person
Rohonc
Röder Jenő
Roder Adolf Person
Róbert Gyula
Ritter Magdolna
Ribáry Géza
Révész Nándor
Révész Jenő
Révész Fülöp
Réthy Erzsébet
Reschofsky Artúr Person
Reisz Gyuláné
Reisz Gábor
Reisz család
Reinhardt Sándor
Reiner Imre Person
Reif Judit Person
Reich Samu
Reich Margó
Reich Jenő
Reich Ignác Person
Reich Henrik
Reich Béla
Reich Béla Person
Regős Jenő
Rákospalotai auth. ort. izr. hitközség chevra kadisája
Rákospalotai auth. ort. izr. hitközség Corporate body
Rákoskeresztúri Hitközség Corporate body
Rákosi Mátyás Person
Raj Tamás Person
Radó Sándor Person
Radó Arnold
Radó Antal
Radnóti Miklós
Raditz Károly
Raditz Ignác
Raditz Carolina
Rabbi Meisel Hilfsverein Corporate body
Raab Márton
Pyrker János
Putz Béla
Putnoki Izraelita Hitközség
Pussin Etelka
Püspökladányi Hitközség Corporate body
Purvis S. W.
Pulszky Ferenc
Prohászka József
Práger Sámuel
Prácser László
Pozsonyi zsidó hitközség Corporate body
Polnay Jenő Person
Pollnauer Árpád, Pollnauer Árpádné, Náthán Róza
Pollák Mordeháj
Pollák Miksa
Pollák Manó Person
Pollák Henrik
Pollak Béla
Poll Imre és neje
Politzer Illés
Polgár Györgyné
Polgár György
Polgár Géza
Polgár Ferenc
Pláner család
Pirnitzer család
Pillitz Róbert
Pillitz Joav
Pillitz Benjámin Person
Pikler J. Gyula Person
PIH Rabbiság Iratai
PIH Páva utcai körzete
PIH és PChK Nyugdíjpénztára
PIH Alapítványi Ügyosztály
PIH Alapítványi fiúárvaháza Corporate body
PIH - Páva utcai közösség Corporate body
Pick Erzsébet
Philips, Judson
Petschauer Attila
Pető Róbert Person
Pető Miklós Person
Pető Ernő
Péteri Gábor
Pesti zsidó közösség 1851 előtt Corporate body
Pesti Izraelita Nőegylet Corporate body
Pesti Izraelita Hitközség Corporate body
Pesti Chevra Kadisa Aggok Háza
Pesti Chevra Kadisa Corporate body
Pesterzsébeti hitközség Corporate body
Perls Ármin
Perlrott Csaba Vilmos
Perlmutter Izrael
Perlmutter Dávid
Perényi Andorné
Perczel József
Per Jenő
Pécsi Izraelita Hitközség Corporate body
Patzauer Aladár
Pataki Józsefné
Patai József
Patai Ervin György
Pásztor József Person
Pártos Sámuel Person
Parlaginé Lamberger Ilona Person
Pappenheim, Wolf
Pápai Zsidó Hitközség Corporate body
Pápai Izraelita Iparosok Gyámolító Egylete
Pápai Elemér Person
Pápai Chevra Kadisa
Pap László
Pap Kázmérné
Pap Izsák
Palotai István Person
Palmer, Mark
Pach Zsigmond Pál
OZSSB Corporate body
Ozoray Imre
Öszterreicher Sámuel
Ortodox Központi Iroda
Országos Zsidó Segítő Bizottság
Országos Zsidó Helyreállítási Alap
Országos Rabbitanács
Országos Rabbiképző Intézet Corporate body
Országos Rabbi Egyesület Corporate body
Országos Magyar Izraelita Közművelődési Egyesület Corporate body
Országos Magyar Izraelita Közalap Corporate body
Országos Izraelita Patronage Egyesület Corporate body
Országos Bikur Holim
Orován Zsuzsanna Person
Orosházi Izraelita Hitközség
Őri István Person
Őri Gabriella
Orbán Árpád
Oppenheim Család
Ónodi hitközség
OMZSA Corporate body
Olgyay Gusztáv
Ofner Jenő Person
Oesterreicher József
Ocskay László
Óbudai Izraelita Hitközség
Óbudai Chevra Kadisa
Nyitrai Izraelita Hitközség
Nyitra
Nyíregyházi Izraelita Hitközség Corporate body
Nyírbátor Corporate body
Nyeste Kálmán
Neumann Rozália
Neumann Lázár
Neumann József Person
Neumann Ede Person
Neuhaus Ábrahám
Neufeld család Family
Neufeld Ármin
Nemzetközi Vöröskereszt
Nemzet vértanúinak 1918-1919 emlékbizottsága Corporate body
Nathan Sándor, dr.
Námésztó
Nagyváradi Zsidó Hitközség Corporate body
Nagymegyer Corporate body
Nagymarton Corporate body
Nagykőrös Corporate body
Nagykanizsai Izr. Hitközség Corporate body
Nagybaczoni Nagy Vilmos Person
Nagy Vilmos, nagybaczoni Person
Nagy József
Nádor Adolf
Münz Mózes Person
Munkaszolgálatosok Országos Antifasiszta Szövetsége
Munkácsi Ernő Person
Munkácsi Bernát Person
Munk Adolf Person
Müller Rezső
Moskovitz Zsigmond
Moskovitz Márton
Moskovitz Emma
Moskovitz Bertalan
Moskovits, Mose Person
Mose Leb ben Wolf
Morgenstern Mihály
Morgenstern Benő Lajos Person
Mordeháj Szófer Person
Móra Ferenc
Molnár Tamás
Molnár Sándor
Molnár Jenő
MIZRAT
Results 1 to 500 of 1211
results per page