Actor browse options

Browse Authority record / fondképző

Name Type
Mitnitzkyné Vágó Márta
Miskolci Zsidó Hitközség Corporate body
Mezőtúr Corporate body
Mezőcsáti Chevra Kadisa Corporate body
Mező Ferenc Person
Mezei Sándor
Meyer Kayserling
Mester Miklós VKM államtitkár
Menachem Avelim egylet
Meisel Wolf Alajos Person
Meisel Wolf Person
Mehler Szidónia
Megyeri Sándorné
MAZSÖK
Mayer Lajos
Marton István
Marton Ernő Person
Márkusz család (Henrik, Tivadar, László)
Márkus Imréné sz. Radó Éva
Marcali hitközség Corporate body
Mandl Bernát Person
Mandel Kenő
Makoványi Zsófia
Makói hitközség Corporate body
Majláth Györgyné
Magyarországi Zsidók Deportáltakat Gondozó Országos Bizottsága Corporate body
Magyarországi Zsidók Szövetségének Ideiglenes Intézőbizottsága Corporate body
Magyarországi Zsidók Szövetsége Lakáshivatal Corporate body
Magyarországi Zsidók Szövetsége Corporate body
Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Corporate body
Magyarországi Izraeliták Országos Képviselete Corporate body
Magyarországi Autonóm Ortodox Központi Iroda
Magyarító Egylet Corporate body
Magyarbródi hitközség Corporate body
Magyar Zsidók Pro Palesztina Szövetsége
Magyar Zsidók Központi Tanácsa Corporate body
Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár Corporate body
Magyar Zsidó Múzeum Corporate body
Magyar Zsidó Levéltár / gyűjtemény
Magyar Zsidó Levéltár
Magyar Zsidó Hitközségek Országos Szövetsége
Magyar Néprajzi Múzeum
Magyar Komité Bergen Belsen
Magyar Izraeliták Pártfogó Irodája (MIPI) Corporate body
Magyar Izraeliták Országos Szervezete
Magyar Izraeliták Országos Közössége Corporate body
Magyar Izraeliták Országos Képviselete
Magyar Izraeliták Országos Irodája Corporate body
Magyar Izraelita Kézmű és Földművelési Egyesület Corporate body
Magyar Cionista Szövetség Corporate body
Maglódi Izraelita Hitközség
magánszemélyek, családok
M. Kir. Helytartótanács Corporate body
M. Frappart
Lusztig Magda
Lusztig Gyuláné Naschitz Abelanie
Luria László
Luncz, Avraham Moses Person
Lukács Ágnes Erzsi
Löwy Zsuzsanna
Löwy Miksa
Löwy Magda
Löwy Leonóra
Löwy József Person
Löwy Andor
Löwinger Sámuel Person
Löwinger Salamon Person
Löwinger Dávid Person
Löwinger Adolf Person
Löwi Pál
Löw Sámuel
Löw Lipótné Redlich Babette Person
Löw Lipót Person
Löw Immánuel Person
Löw család Family
Lovasberényi Hitközség Corporate body
Losonci Izraelita Hitközség
Lóránt Paula
Lóránt Jenő
Lorán Lenke
Lipschitz Leopold Person
Ligeti Miklós Dr.
Liebmann Istvánné
Lichter Jona Aser
Lichtenstein Kisziel Abraham Person
Lewin, Shemaryahu
Levi Kallimus
Levárdi Dezsőné
Lévai Jenő Person
Leszlauer család Family
Lerner József Person
Lengyel Menyhértné
Lengyel Menyhért
Lengyel István
Lengyel Albert
Leitner Sándor Person
Leitner Sándor
Leipniker Márk Person
Légrádi Ferenc
Lederer Mór Person
Lazarovits Ernő Person
Laufer György Person
László Zsigmond Person
László Miklós Dr
László Károly
László Imréné
László Fülöp
Langsner Lázár Person
Langfelder Artúr
Langer Lajos
Lang Zsófia
Láng Károly
Landeszmann György
Lajta Henrikné Krausz Olga
Láczer István Samu
Kurzweil István
Kürschner Ferenc Person
Kunszentmiklósi Izraelita Hitközség
Kunstadt, Michoel, reb
Kun Farkas
Kugel Vilmosné
Kriszháber Béla
Krausz Ignác
Krausz Henrik Person
Krausz Henrik Person
Krausz Géza
Krausz Dezsőné Jolán
Kraus Irén
Krámer Sándor Person
Krakovits Miklós
Krakauer Salamon
Központi Zsidó Tanács Szociális Osztály Corporate body
Központi Szociális Bizottság Corporate body
Kozma Antal
Kozák László
Kövesi Erzsébet
Köves Izsó Person
Kovács Pál
Kovács Klára
Kovács Kázmér
Kovács Károly
Kovács Dezső
Koth Andor
Kosztolányi Dezsőné
Kőszegi Izraelita Hitközség
Kossuth Lajos
Kőrösy József Person
Kőrösy Éva
Kornfeld Móricné
Kornfeld Marianna
Körmendi Izraelita Hitközség
Korányi György
Kopp Herman
Komoly Ottó
Komlós Ottó Person
Komádi Zsidó Hitközség
Kollmann Gábor
Kollarits Jenő
Kohut Sándor Person
Kohner Adolf Person
Kohn, Markus rabbi
Kohn Vilmos
Kohn Sámuel Person
Kohn Pinkasz Person
Kohn Eliezer Hirsch
Kohn Berkó
Kohlbach Bertalan Person
Kohlbach Bertalan
Kohányi Sámuel
Kőbányai Izraelita Hitközség
Kner Zsuzsa
Kner Imréné
Kleinné Müller Ilona
Klein Mór rabbi
Klein József rabbi
Klein Imre
Klein Gyula Person
Klein Ferenc
Klein Béla
Klein Andor
Klein Ábrahám
Klaber Aron Person
Kisvárdai Izraelita HItközség Corporate body
Kisújszállási hitközség Corporate body
Kiss József cserkészcsapat
Kiss József
Kiss Jenő Sándor
Kiss Arnold Person
Kismartoni hitközség Corporate body
Kiskunhalasi Izraelita Hitközség
Kiskunhalasi Izraelita Hitközség
Kiskőrösi Izraelita Hitközség
Kis Pál Person
Kind Adolf
Kézsmárki Izraelita Hitközség
Keszthelyi Izraelita Hitközség
Keszey Gyula
Kertész Zsigmond
Kertész Ödön Person
Kéri Lajos
Kereszty János
Képes Endre Person
Kengyel Károly
Kemény Lajos
Kemény József
Kemény Emil
Kemény (Alfréd) Aladár Person
Kemeness Oszkár
Kellner Lajos
Keleti Imre
Kelen Sándorné
Kelen Lipót
Kelemen Sándor
Kelecsényi Elek
Kecskeméti Lipót Person
Kecskeméti Izraelita Hitközség
Kecskeméti hitközség Corporate body
Kecskeméti Ármin Person
Kayserling Majer Person
Kaufmann Izidor Person
Kaufmann Dávid Person
Kaufman Jozefine
Katona József
Kátai Horner György
Kasztner Rudolf
Kasztner Rezső Dr.
Kaszab Aladár és Józsa Poliklinika
Kassai Izraelita Hitközség
Karsai Elek
Kármentő Andrásné
Kármán György
Kármán György Person
Kardos Pálné Gottesman Dóra
Kardos Pál
Kardos Ödön
Kardos László
Kardos Albert
Kaposvári Izraelita Hitközség Corporate body
Kanzler József
Kánya Géza
Kann Ármin alapítvány
Kálóczy Júlia
Kalocsai Izraelita Hitközség
Kalmár György Person
Kálmán Ödön Person
Kallós Hedvig
Kállay András
Kajászószentpéteri hitközség Corporate body
Kahán-Frankl Samu
Kahan Niszon
Kádár Miklós
Kácser Vilmos Person
Kabos Endre
Kabai zsidó hitközség Corporate body
Jungerth-Arnóthy Mihály Person
Junger Mózesné
Jonas család
Jicchak Eisik Kabold
Jellinek Jakabné
Jellinek Adolf
Jellinek Adolf Person
Jelen József
Jászi Oszkár
Jászberényi hitközség Corporate body
Janzó Hermin Person
Jánosházi Chevra Kadisa
Jánoshalmi Izr. Hitközség Corporate body
Jánki Gyula
Jakobovits Józsefné
Jakab Jenő Person
Jakab Forrása Egylet Corporate body
Izraelita Siketnéma Intézet
Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Corporate body
Ivanits László Person
Ismeretlen
Irsai hitközség
Huszti zsidó közösség
Hunfalvai hitközség Corporate body
Hübsch Alfréd Person
Horn Ede
Hönig Nándor
Hóman Bálintné
Hollerbach Lujza Magda
Hodászi Chevra Kadisa
Hoch István
Hitközségek
Hirschler Pál Person
Hirschler Ignác Person
Hirschler Ignác Person
Hirschl Ignácné
Hirsch Moric
Hincz Gyula
Hillersleben
Hilfsverein für Galizische Juden zu Kolomea
HIAS (Hebrew Immigrant Aid Society)
Hevesi Simon Bibliatanulmányi alapítvány
Hevesi Simon Person
Hevesi Izraelita Hitközség Corporate body
Hevesi Ferenc Person
Hetényi Lajos
Herzog Manó Person
Herzl, Theodor Person
Hertzka László
Hernádi Antal
Herczeg Sándor
Heller Jakab
Heller Bernát Person
Held Fülöp Person
Held Albert Person
Heilig Bruno
Heiden Dora Person
Hegedűs Béby Person
Hegedűs - Ofner család
Hecht Benedikt
Hecht Benedikt
Hebrew University, Jerusalem
HDKE
Hatvany Lilly
Hatos Gergely
Harsányi László
Harsányi László
Harmat Imre
Harmat Dezsőné Halász Margit
Handler Simon
Handler Márk Person
Halpert Salamon Person
Halpern Mózes
Halmos Miksáné
Halmos Edit
Halász Pálné
Halász Jánosné
Hajós Alfréd
Hajnal Anna Person
Hajdúszoboszlói hitközség Corporate body
Hajdúnánási hitközség Corporate body
Hajdúböszörményi hitközség
Hadviseltek Bizottsága
Haas Jakab
Győri Izraelita Hitközség Corporate body
Györgyey Illésné
György Endre Person
Györe Pál
Gyöngyösi Izraelita Hitközség Corporate body
Guttmann Mihály Person
Guttman Mihályné
Grünwald Miksáné
Grünvald Fülöp Person
Grünhut Lajos Person
Grünberger Béláné
Grun, Oscar
Grün Albert Person
Grózinger M József Person
Grotta Margit
Groszmann Zsigmond Person
Grosz Izsák
Grisler Margit
Gottlieb Ernő Person
Görgei Artúr Person
Gönczi Ede
Gomperz Zsigmond és Róza alapítvány
Gömbös Gyula
Goldziher Ignác Person
Goldstein Ábrahám
Goldschmidt rabbi
Goldmark Filharmóniai Társaság Corporate body
Goldmann Mária
Goldberger Pál
Goldberger Izidor
Goldberger - Deutsch család
Goldberg, Borisz Alexandrovics
Gobbi Ede Person
Glück Margit
Globke, Hans
Gimesi Béla
Geyer Albert
Gerő Renáte
Gerő Katalin Person
Gergely Nándor Person
Gerber Imre
Georgio Mantello Person
Gellért Endre
Gelléri Miklós
Gellér Miklós
Gelcz Irén
Gedő Ilka
Géber Dezső Ádám
Gazda Anikó
Gárdos Péter Person
Gárdos Aladár
Gárdonyi Pál
Garai ortodox izraelita hitközség
Gallyas János
Galla Kovács Ágnes
Galgóczi Ágnes Person
Galgóci Izraelita Hitközség
Galandauer Gyula
Galambos Éva Person
Galambos (György) Szilveszter Person
Gál Jenő
Gál (Braun) Irén
Gadácsi Györgyné Kecskeméti Ilona
Futtaky Gyula Person
Fürst S. bécsi rabbi
Furlan-Horst, Willy
Friedmann Zsófia
Friedmann Hillél
Friedmann Gyula Person
Friedmann Dénes
Friedmann Dávid Person
Friedmann Bernát
friedmann Adolf
Friedmann Adolf Person
Friedlieber Ignác Person
Friedlieber Albert
Friedlander Nathan
Friedel rabbi és kántor Person
Friedbauer Ignác
Fried Dániel
Fried Dániel
Fridman Mór
Freund Dezső műépítész
Freudiger Fülöp
Frenkel Szeréna
Frenkel József
Frenkel Jenő Person
Frankl Karolin
Frankl József
Frankl Adolf
Fraknói Károly Person
Fraenkel Bertalan Person
Forschner Gyula Person
Förhécz Sándor
Földes Miklós
Földes Lenke Person
Földes István Person
Flesch Ármin Person
Fleischer Antal
Fischer, Joseph
Fischer Sarolta
Fischer Sámuel Alapítvány, Baja
Fischer Leopold
Fischer László
Fischer Gyuláné
Fischer Gyula Person
Fischer Benjámin
Fisch Miksa Person
Fisch Henrik Person
Fisch Endre
Feuer Mór
Ferenczy László
Fényes Mór Person
Fellner Frigyes
Feleki Sándor Person
Feldmann József Person
Feldmann István Person
Feld Olga
Fejes Sándor
Fejér Tamás Person
Fejér Lipót
Feigl L.H.
Fehér Tibor Person
Fassel B. Hirsch
Farkasházy-Fischer család
Farkas József Person
Farkas Elemér
Faragó jánosné Person
Fái Géza
Faddi hevra kadisa
Fábián Béla
Eulenberg Salamon
Esztergomi zsidó hitközség Corporate body
Esterházy
Ernstné
Ernstné
Erdős János
Erdős Jakab
Ercsi Izraelita Hitközség
Eötvös Károly Person
Enten Manó Person
Engelsmann Tivadar
Engelsmann Izidor Person
Engel Moses Léb Person
Endrei S. Henrik Person
Ellenbogen Ignác Person
Éliás József Person
Eksteinné Andor Ella
Eisler Mátyás Person
Eisler György Person
Eiser György Person
Eisenberger Géza Person
Eichbaum József Person
Ehrlich Moric
Ehrlich Jakab
Ehrenfeld Dezső
Egri Izraelita Hitközség Corporate body
Egerman Emil
Edelstein Bertalan Person
Duschak Moritz
Dunaszerdahelyi hitközség Corporate body
Dunapataji hitközség Corporate body
Results 501 to 1000 of 1211
results per page