Actor browse options

Browse Authority record / fondképző

Name Type
Zsoltár segélyező egylet
Zsoldos Jenő Person
Zsidókérdést Kutató Magyar Intézet Corporate body
Zsidó Világkongresszus magyarországi tagozata Corporate body
Zsidó Magyar Közművelődési Egyesület Corporate body
Zsidó Magyar Főiskolai Hallgatók Országos Szövetsége Corporate body
Zsidó Kórház
Zsidó Gimnázium Barátainak egyesülete
Zsidó Gimnázium Corporate body
Zsámbéki hitközség Corporate body
Zoltai Gusztáv Person
Zipser Mayer
Zilahi hitközség Corporate body
Zalai András
World Jewish Congress
Wodianer alapítvány
Wirth Péter Person
Winkler Ernő Person
Willinger Józsefné Person
Wézel-Diósi Sámuel
Wertheimer Adolf Person
Weltner Gyula Person
Wellesz Gyula
Weiszburg Gyula Person
Weisz Samu Person
Weisz Miksa
Weisz Ármin
Weinmann Éva Person
Weinmann alapítvány
Weiner Antal Person
Weil Dávid
Wax Aladár Person
Wahrmann Izrael
Vörösmarty cserkészcsapat
Victoria Vívó Club
Veszprémi hitközség Corporate body
Venetianer Lajos
Várpalotai hitközség Corporate body
Várpalotai Chevra Kadisa
Varjanka János, Varjanka Erika
Varjanka János Person
Varjanka Erika Person
Varga Jenő
Varga Jenő
Varga Edit
Varga (Weisz) Gyula
Vámosmikolai hitközség Corporate body
Vajda Zsigmond
Vágújhelyi hitközség Corporate body
Vadász Gábor
Váci hitközség Corporate body
V. Ferdinánd
Újpesti Izraelita Hitközség Corporate body
Újkécskei hitközség Corporate body
Tyroler József Person
Trencséni hitközség Corporate body
Tótkomlósi hitközség Corporate body
Tóth Emil Person
Tótfalui hitközség
Törökszentmiklós Corporate body
Thomán Imre
The Society for the Research of the HIstory of the Zionist Youth Movement in Hungary
Téti izr. hitközség Corporate body
Temesvár Corporate body
Tauber Salamon Person
Tatai hitközség Corporate body
Tassi Hitközség Corporate body
Tarpai hitközség Corporate body
Tarján MIhályné Person
Tarján Mihály Person
Tardos-Tauszig Ármin Person
Tardi hitközség Corporate body
Tapolcai hitközség Corporate body
Tabi hitközség Corporate body
Szombathelyi Izraelita Hitközség
Szolnoki hitközség Corporate body
Szini hitközség
Szilárd Béla Person
Szilágyi Imre
Szigetvári Izraelita Hitközség
Szentesi hitközség
Szenes Hanna
Szenes Adolf
Szemere László
Szekszárdi Izraelita Hitközség
Székesfehérvári Izraelita Hitközség Corporate body
Szegedi Izraelita Hitközség Corporate body
Szarvasi Zsidó Hitközség Corporate body
Szakács József
Szabolcsi Miksa Person
Szabolcsi Lajos
Svéd nagykövetség
Surányi-Unger Tivadar
Sümeg Corporate body
Südfeld Gabriel
Sturm Albert
Streiker Simon
Stössel Jakab
Stöckler Lajos
Steuer Ábrahám Person
Sternberg zongoragyár Corporate body
Sternberg Zongoragyár
Stern Moritz
Stern Gáspár
Steinherz Jakab Person
Steinhardt Jakab
steiner család
Steinberg Zongoragyár
Spitzer Mór
Spitzer Márk
Spitzer Erzsébet
Spira Salamon
Spira Jakab Person
Soproni hitközség Corporate body
Somogyi László Person
Solti és Boskovits
Skreinka Lázár
Siófoki Izr. Hitközség Corporate body
Singer Salamon
Singer Ödön Person
Singer Jakab Person
Singer Bernát Person
Simai Sándorné Person
Silfinger Boris
Silbiger Boris Person
Silbermann Jakab
Siklósi Izraelita Hitközség
Sepsiszentgyörgy Corporate body
Selmeczi Károly
Selmeczi (Skonda)István
Schweitzer József Person
Schweitzer család
Schwarcz Zoltán
Schwarcz Sándor Person
Schwarcz Pál
Schwarcz Jakab Person
Schwab Löw
Schvarcz Gyula
Schütz, Max Person
Schultheisz Miksa Person
Schultheisz Emil Person
Schulteisz család
Schulhof Géza
Schreiber Ignác
Schönwald Péter
Schönfeld Judit Person
Schön Gerzson
Schmidt József
Scheiber Sándor Person
Schalk Imre, Schalk Vera, Schalk Erika
Sátoraljaújhelyi hitközség Corporate body
Sashalom Corporate body
Sárvár Corporate body
Sárbogárd Corporate body
Sándor László Person
Saly Mayer
Salczer Salamon
Salamon Vilmos Person
Salamon család
Sajószentpéteri hitközség Corporate body
Sajó Edit Person
Rudolfer Antal Person
Rudas Béla
Rubinstein Mátyás Person
Rubinstein László
Rubin Illés
Rozner László, dr. Person
Rózenzveig Árpád
Rottberger Jakab Dávid Person
Roth Siegfried
Rosenstein Mór Person
Rosenberg Gyula
Rosenak Miksa
Rona, Andres Person
Rohonc
Roder Adolf Person
Révész Nándor
Révész Fülöp
Reschofsky Artúr Person
Reisz Gábor
Reisz család
Reich Samu
Reich Jenő
Reich Ignác Person
Reich Béla
Reich Béla Person
Rákospalotai auth. ort. izr. hitközség chevra kadisája
Rákospalotai auth. ort. izr. hitközség Corporate body
Rákoskeresztúri Hitközség Corporate body
Radó Sándor Person
Radó Antal
Radnóti Miklós
Raditz Károly
Raditz Ignác
Raditz Carolina
Rabbi Meisel Hilfsverein Corporate body
Putz Béla
Püspökladányi Hitközség Corporate body
Purvis S. W.
Pozsonyi zsidó hitközség Corporate body
Polnay Jenő Person
Pollnauer Árpád, Pollnauer Árpádné, Náthán Róza
Pollák Manó Person
Pollák Henrik
Polgár Géza
Pláner család
Pirnitzer család
Pillitz Benjámin Person
Pikler J. Gyula Person
PIH Rabbiság Iratai
PIH Páva utcai körzete
PIH és PChK Nyugdíjpénztára
PIH Alapítványi Ügyosztály
PIH Alapítványi fiúárvaháza Corporate body
PIH - Páva utcai közösség Corporate body
Pick Erzsébet
Pető Róbert Person
Pető Miklós Person
Pesti zsidó közösség 1867 előtt Corporate body
Pesti Izraelita Nőegylet Corporate body
Pesti Izraelita Hitközség Corporate body
Pesti Chevra Kadisa
Pesterzsébeti hitközség Corporate body
Perls Ármin
Perlmutter Izrael
Perlmutter Dávid
Perényi Andorné
Per Jenő
Pécsi Izraelita Hitközség Corporate body
Patzauer Aladár
Patai Ervin György
Pártos Sámuel Person
Parlaginé Lamberger Ilona Person
Pápai Zsidó Hitközség Corporate body
Pápai Elemér Person
OZSSB Corporate body
Ortodox Központi Iroda
Országos Zsidó Segítő Bizottság
Országos Rabbiképző Intézet Corporate body
Országos Rabbi Egyesület Corporate body
Országos Magyar Izraelita Közalap Corporate body
Országos Izraelita Patronage Egyesület Corporate body
Országos Bikur Holim
Orován Zsuzsanna Person
Orosházi Izraelita Hitközség
Oppenheim Család
OMZSA Corporate body
OMIKE
Olgyay Gusztáv
Ofner Jenő Person
Oesterreicher József
Óbudai Izraelita Hitközség
Óbudai Chevra Kadisa
Nyitra
Nyíregyházi Izraelita Hitközség Corporate body
Nyírbátor Corporate body
Neumann Rozália
Neumann József Person
Neumann Ede Person
Neufeld család Family
Neufeld Ármin
Nemzet vértanúinak 1918-1919 emlékbizottsága Corporate body
Námésztó
Nagyváradi Zsidó Hitközség Corporate body
Nagymegyer Corporate body
Nagymarton Corporate body
Nagykőrös Corporate body
Nagykanizsai Izr. Hitközség Corporate body
Münz Mózes Person
Munkácsi Ernő Person
Munkácsi Bernát Person
Munk Adolf Person
Moskovitz Zsigmond
Moskovitz Márton
Moskovitz Emma
Moskovitz Bertalan
Moskovits, Mose Person
Mose Leb ben Wolf
Morgenstern Benő Lajos Person
Mordeháj Szófer Person
Miskolci Zsidó HItközség Corporate body
MIOI
MIKÉFE - Magyar Izraelita Kézmű és Földművelési Egyesület Corporate body
Mezőtúr Corporate body
Mezőcsáti Chevra Kadisa Corporate body
Mező Ferenc
Mezei Sándor
Meyer Kayserling
Menachem Avelim egylet
Meisel Wolf Alajos Person
Meisel Wolf Person
MAZSÖK
Marton Ernő Person
Márkusz család (Henrik, Tivadar, László)
Márkus Imréné sz. Radó Éva
Marcali hitközség Corporate body
Mandl bernát Person
Makói hitközség Corporate body
Magyarországi Zsidók Deportáltakat Gondozó Országos Bizottsága Corporate body
Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Corporate body
Magyarországi Izraeliták Országos Képviselete Corporate body
Magyarító Egylet Corporate body
Magyarbródi hitközség Corporate body
Magyar Zsidók Központi Tanácsa Lakáshivatal Corporate body
Magyar Zsidók Központi Tanácsa Corporate body
Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár Corporate body
Magyar Zsidó Múzeum Corporate body
Magyar Zsidó Levéltár / gyűjtemény
Magyar Zsidó Levéltár
Magyar Néprajzi Múzeum
Magyar Komité Bergen Belsen
Magyar Izraeliták Országos Szervezete
Magyar Izraeliták Országos Közössége Corporate body
Magyar Izraeliták Országos Képviselete
Magyar Izraeliták Országos Irodája Corporate body
Magyar Cionista Szövetség
magánszemélyek, családok
M. Kir. Helytartótanács Corporate body
M. Frappart
Luncz, Avraham Moses Person
Löwy József
Löwinger Sámuel Person
Löwinger Salamon Person
Löwinger Dávid Person
Löwinger Adolf Person
Löw Lipótné Redlich Babette Person
Löw Lipót Person
Löw Immánuel Person
Löw család Family
Lovasberényi Hitközség Corporate body
Losonci Izraelita Hitközség
Lipschitz Leopold Person
Lichter Jona Aser
Lévai Jenő Person
Leszlauer család Family
Lerner József Person
Lengyel István
Leipniker Márk Person
Légrádi Ferenc
Lazarovits Ernő Person
Laufer György Person
László Zsigmond Person
László Károly
Langsner Lázár Person
Langfelder Artúr
Langer Lajos
Láng Károly
Landeszmann György
Láczer István Samu
Kürschner Ferenc Person
Krausz Henrik Person
Krausz Henrik Person
Krausz Géza
Krakovits Miklós
Krakauer Salamon
Központi Zsidó Tanács Szociális Osztály Corporate body
Központi Szociális Bizottság Corporate body
Köves Izsó Person
Kovács Pál
Koth Andor
Kőrösy József Person
Komlós Ottó Person
Komádi Zsidó Hitközség
Kohner Adolf Person
Kohn Vilmos
Kohn Sámuel Person
Kohn Pinkasz Person
Kohn Eliezer Hirsch
Kohlbach Bertalan Person
Kohányi Sámuel
Kőbányai Izraelita Hitközség
Kleinné Müller Ilona
Klein Imre
Klein Gyula Person
Klein Ferenc
Klein Andor
Klein Ábrahám
Klaber Aron Person
Kisvárda Corporate body
Kisújszállási hitközség Corporate body
Kiss József cserkészcsapat
Kiss József
Kiss Arnold Person
Kismartoni hitközség Corporate body
Kis Pál Person
Keszthelyi Izraelita Hitközség
Kertész Ödön Person
Képes Endre Person
Kengyel Károly
Kemény József
Kemény Emil
Kemény (Alfréd) Aladár Person
Kecskeméti Lipót Person
Kecskeméti hitközség Corporate body
Kecskeméti Ármin Person
Kayserling Majer Person
Kaufmann Dávid Person
Katona József
Kátai Horner György
Kasztner Rudolf
Kaszab Aladár és Józsa Poliklinika
Kassai Izraelita Hitközség
Kármentő Andrásné
Kármán György
Kármán György Person
Kaposvári Izraelita Hitközség Corporate body
Kann Ármin alapítvány
Kalmár György Person
Kálmán Ödön Person
Kajászószentpéteri hitközség Corporate body
Kabai zsidó hitközség Corporate body
Jonas család
Jellinek Adolf
Jászberényi hitközség Corporate body
Janzó Hermin Person
Jánosházi Chevra Kadisa
Jánoshalmi Izr. Hitközség Corporate body
Jánki Gyula
Jakobovits Józsefné
Jakab Jenő Person
Jakab Forrása Egylet
Izraelita Siketnéma Intézet
Ivanits László Person
Irsai hitközség
IMIT Corporate body
Hunfalvai hitközség Corporate body
Hübsch Alfréd Person
Horn Ede
Hönig Nándor
Hollerbach Lujza Magda
Hodászi Chevra Kadisa
Hitközségek
Hirschler Pál Person
Hirschler Ignác Person
Hirschler Ignác Person
Hirsch Moric
Hevesi Simon Bibliatanulmányi alapítvány
Hevesi Simon Person
Hevesi Ferenc Person
Herzog Manó Person
Herzl, Theodor Person
Heller Bernát Person
Held Fülöp Person
Held Albert Person
Heiden Dora Person
Hegedűs Béby Person
Hegedűs - Ofner család
Hecht Benedikt
Hecht Benedikt
Hebrew University, Jerusalem
HDKE
Handler Simon
Handler Márk
Halpert Salamon Person
Halpern Mózes
Hajnal Anna Person
Hajdúszoboszlói hitközség Corporate body
Hajdúnánási hitközség Corporate body
Hajdúböszörményi hitközség
Hadviseltek Bizottsága
Haas Jakab
Győri Izraelita Hitközség Corporate body
György Endre Person
Györe Pál
Gyöngyösi Izraelita Hitközség Corporate body
Guttmann Mihály Person
Grünvald Fülöp Person
Grünhut Lajos Person
Grünberger Béláné
Grün Albert Person
Grózinger M József Person
Groszmann Zsigmond Person
Grosz Izsák
Gottlieb Ernő Person
Görgei Artúr Person
Gomperz Zsigmond és Róza alapítvány
Gömbös Gyula
Goldziher Ignác Person
Goldmark Filharmóniai Társaság Corporate body
Gerber Imre
Georgio Mantello Person
Gelcz Irén
Gárdos Péter Person
Gárdonyi Pál
Galgóczi Ágnes Person
Galambos Éva Person
Galambos (György) Szilveszter Person
Gál Jenő
Gál (Braun) Irén
Futtaky Gyula Person
Friedmann Zsófia
Friedmann Gyula Person
Friedmann Dávid Person
Friedmann Bernát
friedmann Adolf
Friedmann Adolf Person
Friedlieber Ignác Person
Friedlander Nathan
Fridman Mór
Freund Dezső műépítész
Results 1 to 500 of 665

Pages

  1. 1
  2. 2
  1. 10
  2. 50
  3. 100
  4. 500
results per page